Premios 20Blogs

jueves, 28 de abril de 2016

Artigo da Voz de Galicia sobre os montes da Vilapena

«Despois de 34 anos cortando e plantando os montes, da noite á mañá dinnos que non son nosos»

Polémica en Trabada, con decenas de propietarios afectados

Decenas de propietarios, algunas fuentes apuntan que podrían aproximarse al centenar, están afectados por un grave problema surgido en torno a la titularidad de montes en Trabada. «Despois de 34 anos cortando e plantando os montes, da noite á mañá dinnos que non son nosos». Así resume la situación José Luis Saavedra Vilar, uno de los propietarios que descubrió la problemática cuando iba a realizar una corta y desde la Xunta se negó el permiso, argumentando que en aplicación de la nueva Ley de Montes el terreno de corta pertenecía a la comunidad de montes en mano común de Vilapena.
Desde que se conoció el problema, ya hace semanas, se han celebrado varias reuniones. La última fue el domingo y según comentó José Luis Saavedra, la afluencia fue tal que al no caber la gente en el teleclub se desarrolló fuera, en el Campo da Festa.
«Cando se negou o permiso fun a Montes a Lugo e ensináronme un plano no que se contemplan 584 hectáreas na carpeta ficha do ano 1982 dos montes en man común de Vilapena. Pero resulta que o monte consorciado foron 360 hectáreas. O resto incluso colle fincas da concentración parcelaria de Vilapena, de terra e labradío, que se solapan no monte en man común; e incluso da parroquia de Vilaformán e tamén da SAT de Trabada... É un desastre porque na carpeta ficha non se definen os deslindes cos particulares» explica José Luis Saavedra.
Todo tipo de dudas
Así las cosas, los propietarios de esas 220 hectáreas que hasta ahora las explotaron no podrán hacer cortas ni plantaciones ni actuar en ellas, pues pertenecen a la comunidad de montes de Vilapena. Ante esta situación surgen todo tipo de dudas, por ejemplo si los títulos de concentración parcelaria que la propia Xunta otorgó con posterioridad a la declaración de los montes en mano común de Vilapena, y que se incluyen en estas 220 hectáreas, son válidos o no, con el añadido de que los montes vecinales en mano común son indivisibles.
«Dende o Servizo de Montes o que nos din é que non hai amaño a non ser a vía xudicial. Eles, da noite á mañá non dan autorizacións para cortar madeira... non solo a min. Houbo máis xente que solicitou e non lla deron. Pero tampouco dan solucións», señaló José Luis Saavedra.
En la reunión del domingo se acordó emprender un proceso judicial contra la comunidad de montes de Vilapena: «Non hai ningún problema cos comuneiros, ao contrario... moitos deles tamén están afectados e penso que todos ven ben que busquemos unha solución».
Ahora están recabando documentación entre los afectados y se creará una plataforma para aglutinarlos y resolver dudas.
La alcaldesa, Mayra García, reconoció la gravedad del problema y abogó por «buscar solucións, non culpables». Insistió en que toda la documentación existente está a disposición de los vecinos en el consistorio y desveló que el jefe del Servicio de Montes le explicó que la forma más sencilla de resolver el problema pasa por denunciar a la comunidad y que esta se allane, si todos los comuneros están de acuerdo.

jueves, 31 de marzo de 2016

Regulamento da inversión das comunidades de montes

A partires do mes de maio as comunidades veciñais en man común que se explotan mediante convenio coa Xunta de Galicia poderán dispoñer como ata o de agora, dun 40% do rendemento económico que xeren as masas forestais para proxectos de mellora. Pero os cartos xa non poderán ir ao que elas decidan, a Consellería de Medio Rural marca os regulamentos, e os plans de ordenación dos montes son prioritarios. O deslinde dos montes a día de hoxe está a xerar numerosos conflitos entre os propietarios. 
«Mentres non se resolvan os problemas de lindes esa superficie non se pode incorporar aos plans de ordenación, e non estamos falando de dous ferrados de terra», explica por exemplo o presidente da comunidade de montes de A Ferreirúa, José Luis Parada. «Parece que os convenios coa Xunta van desaparecer. Se é así, as comunidades van ter que elixir entre xestionar directamente o monte co seu plan de ordenación ou arrendarllo a unha empresa privada», apunta Parada.
Como excepcións, o decreto sinala que no caso de ingresos derivados da saca de madeira por incendios, temporais ou plagas, a reinversión no monte deberá ser do 100%.
As actuacións ás que se terán que dirixir as cotas obligadas de reinversión son as seguintes:
- Redacción ou actualización do instrumento de ordenación e de xestión do monte.
- Execución dos traballos programados no instrumento de xestión ou de ordenación comunicado ou aprobado pola Administración para este monte. Poderá haber actuacións non previstas con carácter extraordinario que tamén deberán contar co visto bo da Xunta.
- Costes en materia de servizos para una xestión forestal sostible e a súa certificación forestal.
- Deslindes e marcaxe do monte veciñal.

Os ingresos sobrantes, unha vez que se aplique a cota mínima de reinversión poderán dirixirse en todo ou en parte á adquisición e consolidación de montes, a poñer en valor o monte veciñal desde o punto de vista social, patrimonial, cultural e ambiental; a obras ou servizos comunitarios con criterios de reparto proporcional entre os distintos lugares e ao reparto entre tódolos comuneiros a partes iguais.
As reinversións no monte poderán executarse no ano no que se tivo o ingreso ou dentro dun periodo de catro anos, contados a partir da finalización dese ano. Se non pode ser executado ese gasto no periodo de catro anos, a comunidade de montes deberá presentarlle á Xunta un plan de inversións plurianual. 
No primeiro semestre de cada ano natural, o monte veciñal comunicaralle á Consellería de Medio Rural os ingresos xerados e as inversións executadas no monte no anterior exercicio. 
Por se alguén o quere consultar, aquí está o link deste novo regulamento: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160309/AnuncioG0426-020316-0011_gl.html

E mentras vemos como vamos asimilando estes cambios, hai que di que D. Dani anda casa por casa pedindo 400 € por hectárea para o pleito de devolver o monte a propietarios, ¿quen nos pode contar algo?sábado, 26 de diciembre de 2015

RESUME DA ASEMBLEA DO 19 DE DECEMBRO DE 2015

O pasado día 19 tivemos a asemblea da comunidade de montes, a primeira baixo a dirección da nova xunta rectora. É de xustiza resaltar que temos un novo presidente preparado, legal e honrado, cualidades das que carece o seu antecesor no cargo, o sr. Daniel Villapol (D. Dani). Temos que dicir tamén que xa non volveu a Garda Civil (que vergoña Sr. Ginzo!!! aínda que igual non a coñece) a controlar as asembleas d@s comuneir@s de Trabada, acabáronse os chanchullos. Tamén se acabaron esas contas que nin o que as presentaba (D. Dani) as entendía, porque o de D. Dani é envolver e liar, para que ninguén se enterase de nada e facíao á hora de comer, porque era moi tarde e así aprobábase todo porque a xente quería marchar. Iso acabouse.

A asemblea desenvolveuse de forma normal, ata que se informou que desde que existía a comunidade de montes, vendéronse 600.000 € de madeira, hai 30.000 en caixa e débeselle á xunta unha cantidade importante. Entón moitos dos que estabamos alí, vimos que vari@s comuneir@s reaccionaron cun cabreo de “tres pares de cojones” (perdoen pola expresión).
Segundo os datos que aparecen do pasado, concretamente hai o seguinte:

Vendeuse madeira desde o 2001 o 2009 por valor de 663.092€ e repartíronse beneficios no 2001 (601€/comuneir@), no 2003 (600€/comuneir@), no 2006 (60.000€) e no 2007 (100.000€)

A cuestión é que d@s comuneir@s de antes, ninguén recorda recibir cartos máis que por dúas veces, o cal resulta sospeitoso, non?

Preguntóuselle entón ao Sr. Daniel (D. Dani) onde estaban eses cartos e intentou explicalo, pero o persoal está canso e aburrido das paranoias de D. Dani  e entón chamóuselle desde “sinvergüenza a tragador, cínico, mentiroso, caradura, comediante, falso… A xentes así e todo foi comedida, ninguén lle chamou ladrón de momento, e cabe dicir, que todo o que se lle chamou ao sr. Daniel, a el dálle exactamente igual.

Pero ao sr. Daniel saíulle a cousa ben, aprobáronselle os orzamentos do seu último ano de mandato. O actual sr. Presidente di que hai que esquecerse do pasado, ben, moitos dos que estábamos alí queremos saber onde está ata o último céntimo, hai moitísimo diñeiro que só o sr. Daniel sabe onde está, que o diga aínda que sexa diante dun xuíz.

Tamén se lles preguntou a Anabel de Loureiro (irmá de Emilio do bar Villapol) e a Nuria (filla de Eladio de Ponlla D.E.P.) como era posible estar na xunta reitora e por detrás, recoller firmas da xente para desfacer a comunidade de montes. Segundo se lles dixo, poden facer o que queiran, pero é pouco ético e moral estar representado a comunidade e por detrás desfacela. O que contestou Anabel non viña ao caso, todos os que estábamos alí, xa sabemos a voz de quen é, e que a esta rapaza fáltalle algo máis ca unha fervedura. Moito que se é por dimitir, dimito, total para o que pinto na xunta reitora, pero ningún de nós lle vimos presentar a dimisión. E Nuria contestou atacando á xunta reitora que toma decisións e non se lle comunican... señora, responda ao que se lle pregunte e déixese de papemadas.

E desta vez non nos acompañou o Sr. Ginzo, notámolo de falta. Xa pasaron os tempos de cando exercía de lacaio de D. Dani, levándolle votos, outra vez: Que vergoña Sr. Ginzo!!! Vostede como alcalde, ¿como se prestou a iso? ¿Como non se deu conta que estaba auxiliando a un cabestro que o levou á ruína política.

E o noso gran recordo a Suso de Manuela (D.E.P.), xa que foi un máis rebelándose en contra das inxustizas e cacicadas que perpetrou o sr. Daniel Villapol cos bens e intereses d@s comuneir@s de Trabada, e que este personaxe quixo levar a tribunais a un xuízo de faltas por desorde…  se coñecera vostede a vergoña D. Dani, tíñalle que dar moita por esa maldade, denunciar a unha persoa como Suso aos seus anos…  Moito lle queda que penar D. Dani nesta vida, moito…


lunes, 14 de diciembre de 2015

CAMBIOS DE RÉXIMES

En Trabada todo mundo sabe das artes (das malas artes) que ten Daniel Villapol, D. Dani, el follonero.

El (D. Dani) sabía que o monte en man común pertencía a tódol@s veciñ@s da parroquia, pero polos seus caprichos elixiu @s veciñ@s que a el lle pareceu (os que nas xuntas dicían que si a todo e non preguntaban nada). El dicía quen era de Trabada e quen non.

Mire Sr. Ginzo, a vostede botárono da alcaldía 40 familias que lle solicitaron ao sr. Daniel (D. Dani) a entrada como comuneiro e o sr. Daniel (D. Dani) púxolles toda clase de obstáculos e zancadillas para non metelos (o sr. Dani vía que se os metía perdía a maioría na asemblea). Pero en todas estas trapalladas ten mesma culpa vostede Sr. Ginzo.

Mire Sr. Ginzo, ¿quen é o sr. Daniel para pedir certificados de empadroamento de xente que vostede sabe Sr. Ginzo que viviu toda a vida en Trabada? ¿Quen é o sr. Daniel para esixir recibos municipais da auga e outros e levarllos á súa oficina particular? ¿Que fixo vostede sr. Ginzo cando Daniel (D. Dani) di diante dunha xuíz cun cinismo e caradura que ninguén se atrevería, que Xicón era de Sante; que non sabía onde vivía Pintada (seu cuñado) e asistiu á inauguración da súa casa; que non sabía onde vivía Celina cando o seu marido foi empregado seu e tivo na súa casa infinidade de veces…? E así a 40 familias e a maioría votantes seus, sr. Ginzo. ¿Que fixo vostede? Pois chamar ao subdelegado do goberno para que mande a Garda Civil a unha asemblea do monte.

Mire sr. Ginzo, o compadreo que se trouxeron vostede e o sr. Dani mesturando o público co privado xa cheiraba. Había xente que dubidaba se ir á oficina de D. Daniel ou á oficina do concello, todo repugnante para moitísima xente. En conclusión, a vostede Sr. Ginzo botouno do concello a sinvergonzonería do sr. Daniel (D. Dani), a súa soberbia e a súa burramia. E non ande botando a culpa a Xan e Pericán, e se non se deu conta, váiase dando. Algo bo fixo, o PP de Trabada está desaparecido, algo que nos alegra, non están nin preparados para facer oposición.

Pero por que o sr. Daniel (D. Dani) fai todo isto?

-A xente deste pobo coñece de sobra a esta personaxe (D. Dani) e sabe que este fulano non sabe perder, el sabe que despois de comer el (D. Dani), sabe o que é mellor para os demais, aínda que non estean de acordo, e como o largaron de mala maneira da presidencia da comunidade de montes, pois pretendía poñer unha xunta reitora que el mangoneara, pero isto vooulle. Unha derrota que el non admite, e que lle sentou como se tragara un corozo, que ten no estómago e que non é capaz de remoer. Por iso anda agora recollendo firmas e prometendo aos antigos propietarios, recuperar a propiedade.  

O sr. Dani sabe que é practicamente imposible, porque sabe de sobra como está legalmente constituída a comunidade de montes, pero el segue enganando e pintando a mona. Incluso facendo (presuntamente) por libre medicións do monte de man común e co permiso de que sr. Presidente? Porque sabe vostede sr. Presidente dos montes de man común, que presuntamente estivo un equipo facendo medicións , levantamentos topográficos e peritaxes ás costas da xunta reitora. E que presuntamente ese equipo estaba traballando para D. Dani. (Poñemos presuntamente, porque aínda que houbo ollos que viron isto, non temos unha reportaxe fotográfica para demostralo).

¿Por que D. Dani non se interesou por esta devolución de monte a propietarios durante a súa longuísima etapa de mangoneo na presidencia? ¿Como é posible que ningún dos pretendentes a recuperar agora o monte non llo pregunte?


-Tamén é posible, que o mareo que ten o sr. Daniel (D. Dani) na cabeza sexa porque moit@s comuneir@s, sospeitando, e outr@s o teñen moi claro, que o sr. Daniel meteu as mans na ola do pingo, e claro, quedoulle o pingo nas mans, co cal @s comuneir@s quedaron sen pingo. E claro, o sr. Daniel precisa un éxito de campeonato, para tapar toda a merda que ten encima.

Sería conveniente que a nova xunta rectora (se non quere ser cómplice do Sr. Daniel), teña as agallas suficientes para poñer todo o tendal ao aire.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

MESA SECTORIAL FORESTAL DO PASADO SÁBADO DÍA 5

O pasado sábado tivo lugar en Trabada unha mesa  sectorial do PSOE coa seguinte temática “A importancia social e económica do sector forestal”, na que interviñan segundo o cartaz, Mayra García Bermúdez, actual alcaldesa de Trabada, José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PsdG-PSOE e Darío Campos Conde, presidente da deputación provincial de Lugo. Nesta mesa tamén participaron os 4 presidentes das 4 comunidades de montes veciñais en man común do concello de Trabada.

Todo hai que dicilo, foi un acto bastante electoralista, pois aínda que si se apreciaron intereses por parte dos participantes na problemática dos montes veciñais de man común, se escoitaron as demandas do pobo, etc. Viuse que os participantes estaban parcos en lexislación e xestión de montes comunais. Pero por primeira vez na historia de Trabada, vimos o achegamento de políticos importantes ao noso concello para algo máis que un xantar privado no comedor da familia Villapol. E tamén vimos unha boa vontade dos políticos para o cambio, como o ofrecemento por parte do presidente da Deputación , a cal non ten moita competencia no tema, de si tratar de facer por colaborar polo menos na limpeza de pistas.

O que non nos sorprende é a retórica dun dos asistentes a  dita reunión, un señor que primeiro encheu de halagos e agradecementos aos políticos asistentes, porque alguén se achegou e molestou en tocar este tema de montes nunha campaña electoral e que fixo as seguintes preguntas:

“Como xa ben dixo a alcaldesa, temos un monte que está ordenado, no monte de Trabada afortunadamente temos unhas infraestructuras pero eso conlleva de que temos moitas infraestructuras e temos muitas pistas, entonces un dos problemas máis graves que temos ahora é conservar esas infraestructuras e nos gustaría ter algunha política do concello, ou ben dun ente supramunicipal que realmente teña continuidad no tratamiento desas infraestructuras, como son pistas, cortafuegos e despois xa, a Xunta ten o tema dos tratamientos para o lume como son os depósitos… Eso é unha prioridad fundamental.
Outra prioridad fundamental que temos ahora mismo é o tratamiento do gonípteros, desde  o punto de vista forestal, o gonípteros que é unha enfermedad do eucalipto fundamental e que é unha prioridad que nos interesa e que haxa algunha política sobre eso
E outro tema, que aproveitamos dado que temos ao presidente da Diputación aquí, é como el ben sabe, é que temos realmente, que o sector forestal consideramos que estamos discriminados un pouco desde o punto de vista do tratamiento da diputación a efectos das vías, porque é o único sector que necesita unha autorización pa circular realmente polas vías da diputación, e entendemos que eso non debe ser e que debemos cambiar dalguna forma a licitación, independientemente de que un mal uso desas vías pola nosa parte, lógicamente teñamos a responsabilidad consiguiente, pero un bon uso entendemos que debe ser igual que outro sector e a legislación non o contempla así. Por tanto, solicitamos realmente si sobre ese tema van a tratar algo deso.”

A esas preocupacións de D. Dani, en primeiro lugar, respondeulle a alcaldesa, pois como ben dixo, nestes seis meses xa se limpou algunha pista, pero ela a diferencia de Rajoy, si pode dicir que está ante unha herdanza de 24 anos onde nada se fixo sobre este tema, así que dean tempo e pouco a pouco iranse facendo limpezas, etc. Unha resposta que arrancou os aplausos dos asistentes a dita xuntanza.

Por outra banda, e como ben dixo o presidente da Deputación, “Daniel, todos sabemos o uso que facedes os maderistas das pistas e como quedan tras unha corta, porque teño para un álbum de fotos de tódalas que levo feito”. Ante isto, hai que dicir, que se houbera un uso responsable, non faría falta pagar… e recordarlle ao señor Daniel que se as medidas se toman, por algo será.

Os representantes  dos montes veciñais en man común transmitíronlle aos políticos do PSOE demandas  como,  a chamada “deuda histórica das comunidades”,  o trato discriminatorio que sofren pola dobre imposición tributaria no IRPF e no imposto de sociedades  cando teñen una clara finalidade social e moitas mais restricións que una sociedade mercantil ou a falta de inversión da administración forestal nos montes consorciados. A ver se cando cheguen ao poder se lembran destas preocupacións.


A charla tamén serviu para coñecer os distintos proxectos das comunidades de montes de Trabada, as súas formas de traballo e para favorecer a relación entre elas. 

Tan só esperamos que se continúe nesta liña de traballo e que esta sexa a primeira de moitas charlas deste tipo.

lunes, 23 de noviembre de 2015

Este blog non é o folletín de Trabada

Onte facía moi mal tempo e parece que se estaba mellor a carón do lume, botando leña no blog, que dando unha volta polos bares de Trabada para dar negocio no pobo.

Pois ben, parece que nos esqueceu por que e para que naceu este blog. Imos recordar que naceu para darlle voz a medio pobo insatisfeito coa xestión que se estaba a facer da Comunidade de Montes que ademáis non facía máis ca boicotear calquer intento de facer públicas estas denuncias. E todo isto apoiado pola persoa que había no poder no Concello neses intres.

Xa sabemos que levamos tempo sen escribir. Unha vez que cambiou a Presidencia da Comunidade e cambiou o poder establecido, a necesidade de expresar demandas neste blog, case desapareceu. Polo tanto, publicamos menos. Isto non quere dicir que estea todo arranxado, estamos moi lonxe desa realidade, porque está claro que a Comunidade quedou practicamente na ruína, xestionouse moito tempo de maneira neglixente, e uns e outros, cunha comilona e uns regaliños, parece que estaban máis contentos ca agora mesmo. Pero é verdade que o verdadeiro obxectivo das Comunidades de Montes é facer o posible por mellorar as cousas do pobo, de todos, non duns poucos que era o que pasaba.

Dito isto, tamén é verdade que o Concello tamén quedou con moitas débedas. Onte houbo comentarios para dar e tomar, e tamén se cuestionou a xestión da nova alcaldesa. Señores, a nova alcaldesa ten moito que arranxar antes de poñerse a facer outras cousas que se están a demandar. De tódolos xeitos, hoxe hai pleno, vaian e pregunten o que queiran que alí estará a alcaldesa para responder, moito mellor ca cotillear nun blog que non está para isto.

Por certo, se alguén busca os comentarios de onte pola tarde, foron eliminados. Tan só queda o de Gonzalo por tres motivos: por alusións, porque estamos moi de acordo co que di e porque deu a cara e puxo o nome.

Dito isto, só queremos compartir un comentario que fixo Miguel en Facebook e que espero que non lle importe que poñamos aquí, só para zanxar o tema e deixar ben claro que non imos permitir especulacións deste tipo que poden facer moito dano a unha parella que nos deixou ben claro desde o primeiro momento que querían apostar por Trabada. Son un exemplo a seguir, se algúns de Trabada o entendesen, canto mellor nos iría: "Feliz é aquel que aprendeu a admirar e non a envexar":

Miguel Fernández Freire Pola miña parte en primeiro lugar decir que eses comentarios son totalmente falsos. Nunca tiven ningún interés na persona da que se fala nin en ningunha outra. Sabemos que son só uns poucos e que a maioría da xente de Trabada non se comporta así! Tamén me gustaría que si alguén ten algo que decir que o diga á cara e que non se esconda baixo o anonimato do foro! E sobre todo que esas personas seipan que por moito que digan Graciela e eu sempre imos a seguir xuntos e non facemos caso de estas mentiras!

viernes, 25 de septiembre de 2015

AGASALLOS DE VODA

Hoxe saíu publicado en distintos medios de comunicación unha nova que se pode considerar un agasallo de voda, cando un casa a alguén na familia sempre recibe agasallos bos e non tan bos.
Un dos medios de comunicación no que saíu foi no xornal "La Voz de Galicia". Aquí lles achegamos o enlace e tamén imos facer un copia e pega de parte do texto, por aquelo de que a xente desconfía de onde saen as novas que aquí se publican. Seica hai persoas que dubidan das fontes do artigo anterior, así é que aquí vai o enlace á nova e destacamos o que nos interesa:

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2015/09/25/psoe-bng-anuncian-hoy-presentaran-mocion-censura-diputacion/00031443173762657614986.htm

"

PSOE y BNG acuerdan la moción de censura para recuperar el poder en la Diputación de Lugo

La iniciativa ya ha sido registrada y el pleno ha sido convocado para el 8 de octubre a las 12.00 horas. El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha facilitado el acuerdo y será responsable de Obras y Vías en el organismo provincial"
PSOE y BNG han llegado a un acuerdo para presentar una moción de censura en la Diputación de Lugo. Nacionalistas y socialistas ya han registrado la iniciativa que pretende apear del gobierno a la popular Elena Candia, elegida presidenta el 24 de junio tras votarse a si mismo un diputado socialista, el alcalde de Becerreá Manuel Martínez. El pleno en el que se votará la moción de censura ha sido convocado para el 8 de octubre a las 12.00 horas.
Esta mañana representantes del PSdeG y del Bloque han comparecido ante los medios en Lugo. Entre ellos estaba Darío Campos, actual alcalde de A Pontenova, que ya fue candidato a la Diputación en la votación de junio y que se perfila como próximo presidente. 
Daríos Campos (PSdeG) y Antonio Veiga (BNG) realizaron al mediodía una breve comparecencia ante los medios de comunicación en la que ambos insistieron en que acababan de presentar la documentación para una moción de censura como primer paso para cambiar el gobierno de la Diputación de Lugo. 
El socialista Darío Campos en el pleno del 8 de octubre, cuando se votará la moción, intentarán «recuperar un goberno progresista e nacionalista que acabe coas políticas que leva tomado ata este momento o PP, que non deixan de ser unha delegación da Xunta, facéndose cargo de deudas que a Xunta ten contraídas coa provincia de Lugo, como servicios sociais, teleasistencia...».  Campos destacó que querían seguir con las políticas y proyectos que inició Besteiro.
Por su parte, el nacionalista Antonio Veiga la presentación de la moción de censura era el primer paso «para devolverlle os lucenses un goberno que nunca debeu estar en mans do PP porque a súa vontade nas elecciones municipais era favorable a un goberno de progreso e nacionalista». Veiga destacó que su intención era llevar a cabo el «programa marco» que ya se aplica en las diputaciones de A Coruña y Pontevedra. «Un goberno para todos os concellos independientemente da súa cor política». 
Darío Campos confirmó que Manuel Martínez ocupará un cargo en la diputación pero no quiso confirmar cuál. Ambos recordaron que el acuerdo y la moción presentada hoy es el fruto de «moitas conversas». 
Candia defiende su «traballo reponsable»
La aún presidenta provincial, Elena Candia, hizo unas declaraciones esta mañana al terminar la junta de gobierno provincial. Confirmó que se había registrado la moción de censura e hizo balance, casi a modo de despedida, de estos tres meses de gobierno del PP. Explicó que habían centrado su trabajo en atender las necesidades de la gente con menos recursos y en colaborar con los concellos. También señaló que habían tenido que resolver varios «marróns» del bipartito, aunque algunos quedaban sin solventar y otros «non teñen solución». Destacó que han sido tres meses de «traballo responsable» y que el PP seguirá trabajando para defender la dignidad de la institución.
«A moción da vergoña»
José Manuel Rey, en calidad de coordinador de la campaña del PPdeG para las elecciones generales, ha calificado el pacto de PSOE y BNG en Lugo como «a moción da vergoña, non responde a normalidade democrática». "

Non poñemos o artigo enteiro, porque os máis curiosos podedes lelo no enlace anterior. 

¿E cal será a opinión do exrexedor trabadense? Aínda por riba no día previo de casar á súa primoxénita. O cargo de Delegado de Deportes, polo que parece, non lle vai durar moito tempo.

¿Que vai ser del agora? ¿Voltará ao seu cargo de funcionario? ¿Prexubilarase?

Home, igual esta última opción non é mala, xa que patrimonio ten, e senón sempre pode vender o mobiliario e a maquinaria de xardinería, que con 200.000 € ben pode vivir uns cantos anos. Moita xente vive cuns ingresos anuais de menos de 10.000 € ao ano, así que se botamos contas, tería polo menos para vivir 20 anos, está na media de esperanza de vida, ¿non cren?....