Premios 20Blogs

jueves, 11 de diciembre de 2014

CONTINUACIÓN DA ASEMBLEA DO 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Continuando co artigo da semana pasada, non podemos pasar por alto o momento no que a Xunta Reitora trata o caso de María Gloria Bermúdez Riopedre, porque enseguida salta Daniel de que esa familia “non ten independencia”. Pero se vostedes buscan na referencia catastral aparecen como vivendas independentes, con IBI independente, facturas de luz independentes…. Daniel insiste en que “non hai separación horizontal”, pero é que se imos a buscar as cóxegas, igual hai algunha familia de nai con dúas fillas vivindo no mesmo edificio que non se sabe se hai esa separación horizontal, nin hai constancia de que a presentaran… todo sexa dito! Igual o gran problema de D. Dani era que o precursor da entrada de nov@s comuneir@s, ao final o conseguise. E que claro, como ben di, el coñece moi ben ese caso, outros non, pero ese coñéceo ao dedillo… debe ser polas veces que Marcelino o invitou a tomar cafés na súa casa. O mellor de todo é que o concello cobra por dúas vivendas e no seu momento só recoñeceu unha!

Así é que a xunta reitora chega ao seguinte acordo para facer a proposta á asamblea: a Daniel Arias Romeu, María Rogelia Beatriz Otero Lombardero, Rosa Gómez Fernández, Luis Fernández González, Emilia Sal Álvarez, Ángel González Corral, Ángel Alvite Fernández e María Gloria Bermúdez Riopedre déuselles o visto bo pero están todos en sentenza. Danlle o visto bo sen ningún tipo de problema a Mª de los Ángeles Rey Barrera. E váiselles demandar máis documentación a Luz Valiña González e a Juan Antonio García Álvarez.

Enléase un pouco o sistema de votación antes de chegar a un acordo de como facela, que vai a ser por voto segredo, marcando cruces en papeis entregados.

Remátase o tempo da asemblea previa para dar paso aos comuneir@s que van ser partícipes dela, unha vez acomodados toma o poder da palabra Manuel para explicar o tema da expropiación dos montes das Louseiras. Hai unha compañía eléctrica que está interesada no aproveitamento deses montes para unha liña. Nos montes onde non houbo acordo fíxose unha expropiación, que é o caso no que estamos. Nunca os propietarios dos montes abertais de Lourenzá fixeron caso destes terreos ata que apareceu “Red Eléctrica” e houbo carto polo medio. Como non houbo acordo de quen eran eses terreos, abriuse unha conta na que a compañía eléctrica ingresa a nome de ambos propietarios, Lourenzá e Trabada, e para iso precísase a ratificación da asemblea xeral. ¿Como se vai resolver isto? Pois non sabemos se administrativa ou xudicialmente, pero polo menos que non desvaloricen o terreo. Todo mundo está de acordo coa postura tomada por parte da Xunta Reitora.

Despois pásase ao segundo punto da orde do día, onde se informa que cinco persoas por sentenza firme son nov@s comuneir@s, que non é preciso que se sometan a votación. Seguen informando de que houbo once solicitudes de entrada e que as separaron en tres grupos, o primeiro no que se di que estas persoas teñen completo dereito a ser comuneir@s pero que hai unha sentenza que di que non. O segundo é María de los Ángeles Rey Barrera que viron que non había ningún tipo de oposicón a que entrase. E o terceiro grupo é o de xente á que se lle vai a pedir documentación, Luz e Juan Antonio. A continuación procédese á votación das persoas pendentes de entrar, as da sentenza en contra e a de Ángeles, porque todos estiveron de acordo en solicitar máis documentación ás dúas persoas que a xunta reitora tiña dúbida. E sorprende que haxa votos en contra da veciñanza, quedando así os números de votos:

Chorra: 46 votos a favor e 5 en contra 
Rosa: 43 a favor, 7 en contra e 1 abstención
Beatriz: 46 a favor e 5 en contra
Cebolo: 46 a favor e 5 en contra
Emilia: 46 a favor e 5 en contra
Ángel González: 46 a favor e 5 en contra
Ángel Alvite: 46 a favor e 5 en contra
Gloria: 42 a favor e 9 en contra
Ángeles: 48 a favor e 3 en contra

E podemos chegar a entender que certa xente non queira que entren os que foron a xuízo porque teñen resentimento, que non é que o entendamos, porque ante todo debería de primar o sentido común, cousa da que vemos que en Trabada non se fai uso. Pero que haxa xente que a Ángeles, a filla de Josefiña, que leva toda a súa vida no concello, lle dea votos en contra, ten tela mariñeira, porque trabadenses, tod@s sabemos da situación desta rapaza.

A continuación dáse a palabra á veciñanza comuneira para rogos e preguntas, infórmase do cambio de xestoría e dos proxectos en mente e que son máis urxentes, como o proxecto de  ordenación do monte.


E así  dáse fin a esta asemblea, con boas formas, novos proxectos e con ganas de traballar para TOD@S, non para os catro amig@s que nos dan os votos cando os precisamos.

jueves, 4 de diciembre de 2014

A PRE-ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DO 22 DE NOVEMBRO

O pasado 22 de novembro  levouse a cabo unha xunta extraordinaria da Comunidade Veciñal de Montes de Man Común de Trabada, que se celebrou sen problema algún e sen que a Garda Civil tivese que facer acto de presenza.

A orde do día establecida era, primeiro ratificar os acordos tomados coa comunidade de montes abertales  de Louseiras do concello de Lourenzá; segundo, a inclusión de nov@s comuneir@s e terceiro, establecer rogos e preguntas.

Antes de que dese comezo esta asemblea fíxose unha reunión da xunta reitora para tratar diversos temas.

 Por unha banda, Manuel fala de que hai certas persoas maiores que preguntaron se podían ir acompañad@s  ás asembleas doutra persoa máis nova e pide opinión sobre o tema, por unha banda sae a relucir que a votación sería un problema, no caso de facela a man alzada. Nese intre Daniel fala que no seu momento (antes de haber “líos”, buscados por el) se deixaba pasar a membros de fóra e que se sentaban a parte… Témoslle que dar a razón, porque sabemos de persoas que no seu momento entraron ás reunións sen ter ningún lazo de consanguinidade coa persoa comuneira. Outro dos problemas que ven é o espazo,  pero ese problema se van tódolos socios, tamén o van a ter.

Por outra banda, Manuel fai referencia a que non sabe se realmente meteu a pata á hora de poñer como punto desta asemblea extraordinaria a alta de nov@s soci@s, xa que os estatutos son algo ambiguos e non queda claro se ten que ser en reunión ordinaria ou se pode facer en extraordinaria. De feito, cando a xunta reitora se reuniu previamente para falar da necesidade de convocar a xunta extraordinaria polo tema do monte das Louseiras, trataron este punto e ningún membro se opuxo a isto, nin a que se fixese público, que aquelas persoas que se consideraran con dereito a formar parte da comunidade o solicitasen e se sometese a votación nesta asemblea extraordinaria. 

Continúa o presidente facendo lectura das persoas que presentaron esta solicitude, a primeira de todas é Daniel Arias Romeu (coñecido por Chorra), á cal Daniel se opón, xa que como saíu unha sentenza que di que non é comuneiro; porque un xuíz que non o coñece de nada, di que non acredita ante ese tribunal suficientemente que vive en Trabada, pois non ten dereito. Pero realmente os membros da xunta reitora saben de toda a vida, que Chorra leva alí desde que naceu, así é que Manuel defende a súa entrada. Tanta presión fai unha parte dos membros da xunta reitora, que Daniel acaba por dicir que non nega que ese home ten dereito pero que é unha ilegalidade que entre por culpa da sentenza… Vamos, que se por el é seguimos no tempo da “dedocracia”. Un dos argumentos empregados para defender esa entrada son os estatutos da comunidade, que están obsoletos e son contrarios á lei. De repente fala Anabel, que propón dúas questións, por unha banda ¿cal é a urxencia de que esas persoas entren ? Que ela non ve esa necesidade, pero o día que se propuxo na xuntanza da xunta reitora non dixo nin pío, co cal a que ven facer esa pregunta agora. E por outra parte se non é mellor reformar os estatutos e cando estean as cousas ben feitas, dar paso a máis xente.
Hai que dicir que ante estas preguntas de Anabel, hai quen ten moita máis elegancia, educación e saber estar… Se ela calou o día que se fixo esta proposta cando se reuniu a xunta reitora, a que ven agora a primeira pregunta? E despois, a comunidade é de tódol@s membros, non dun presidente nin dunha xunta reitora, así é que haberá que facer uns novos estatutos coa participación de toda a veciñanza que se considere en dereito de estar aí. Iso si, que casualidade, Daniel e Anabel teñen a mesma opinión sobre o tema (perdoen, que nos esquecía que tamén teñen a mesma opinión para devolver os montes a propios… gustaríanos saber en que máis puntos da vida están de acordo).  E aí xa volve a saltar Daniel dicindo que el pode impugnar esta asemblea se se lle da entrada a xente coma Chorra, pero que non o vai facer.  Ábrese un debate longo e chegamos a un punto no que Manuel pregúntalle a Anabel se logo Chorra despois de vivir toda a súa vida alí, non ten dereito a formar parte da comunidade; sorprende a resposta: “por Lei entendo que si, pero a miña opinión persoal é que non”. Así vai o país! Pero claro, non se sorprendan vostedes, que Daniel sae á defensa destas verbas.  Tras un longo cruce de opinións, que, por unha banda ser son dignas de sacar á luz, pero que por outra, vindo de quen veñen, é perder o tempo, proceden a votar sobre os que teñen dereito a entrar e non, para propoñelo na asemblea. Daniel segue a dicir que vota en contra de todos aqueles que fixeron a solicitude e que se lles denegou por sentenza e Anabel, acaba por absterse.
Unha vez estudados os casos, por votación, acordan que teñen dereito tod@s menos Luz Valiña González, a viúva de Miche de Vidal, (que traballa para a empresa de Daniel pero este descoñece que viva en Trabada, é que esta pedazo de capital, estas dúbidas xorden tódolos días) e Juan do Espín, por duplicidade. Entón, que a estes dous casos se lles debe pedir máis documentación e que o resto de casos se van propoñer á asemblea para que se ratifique a súa entrada.
E ata aquí por hoxe… Opinen vostedes!!jueves, 27 de noviembre de 2014

NOTA DOS COLABORADORES DO BLOG

Que Daniel Villapol (D. Dani) é un suxeito pouco ou nada recomendable, está fóra de toda dúbida.

Que Daniel Villapol (D. Dani) é un fulano nada de fiar (é un terxiversador da realidade) sábeo todo Deus que tivo algún tipo de relación con el.

Que Daniel Villapol (D. Dani) está recollendo parte dos froitos que sementou durante moitos anos en forma de soberbia, cobiza, coacción e avasalamento de todos aqueles que ousaban a levarlle un mínimo a contraria (é dicir, defensores dos seus intereses e non dos de D. Dani) tamén é de dominio público en Trabada.

Que Daniel Villapol (D. Dani) está a dous pasos de ter un atestado no seu propio pobo tamén se vai dando conta cada vez máis xente (pouco lle queda a quen achegarse).  De todas formas, isto a el élle igual, xa que ten un estómago que coce os parafusos con rosca e todo.

Que Daniel Villapol (D. Dani) ten entre as súas moitas especialidades a de “amañador de partixas” é sabido por todos, e neste caso enfrontou a numerosas familias (está moi baixo de escrúpulos). Isto tamén lle é igual, con tal de sacar o seu para diante (ou sexa, un lote de madeira, ou o que se preste, ao mellor unha finca, se cadra unha herdanza, ou tamén facer mal a a terceiros).

AGORA BEN, DITO TODO ISTO, DESDE ESTE MEDIO ESTAMOS EN CONTRA DE TODO TIPO DE AGRESIÓN PERSONAL (hai uns días enleouse con Nieblas, grazas a Deus, dous iguais). ESAS NON SON FORMAS DE SOLUCIONAR NADA.


jueves, 20 de noviembre de 2014

E SEGUEN A CHEIRAR MAL AS ACTUACIÓNS DE DON DANI

O pasado 11 de novembro saía publicado o seguinte artigo na Voz de Galicia:
“La industria maderera se enfrenta a la Xunta por el reparto de los fondos para el monte
Piden en bloque que en año electoral no se concentren los recursos forestales en los concellos para apagar incendios

El pasado 10 de octubre, en el registro de la Xunta, entró oficialmente una carta dirigida a la conselleira Rosa Quintana en la que todo el sector maderero, en una iniciativa sin precedentes, enmienda una gran parte de la política forestal de la Xunta. La misiva, firmada por diez organizaciones de toda la cadena de valor de la madera, desde propietarios a industrias, es fruto del malestar de las empresas con el actual secretario xeral de Medio Rural, Tomás Fernández Couto. En Galicia este negocio es muy relevante: hay 700.000 propietarios forestales y solo la industria de la primera transformación -tablero y pasta- factura 1.299 millones. En 52 concellos rurales, la madera representa un tercio de su riqueza.
Según la versión de quienes suscriben el documento, las discrepancias se remontan al verano pasado, cuando el sector forestal se percató de que la Xunta había enviado a Bruselas una propuesta de plan de desarrollo rural para el período 2014-2020 (cofinanciado con fondos comunitarios) sin haberlo consensuado con los agentes, tal y como establece la Comisión. Las empresas elevaron su queja a la UE. Y Bruselas, de vuelta, envió a unos funcionarios a Santiago para evaluar si se había incumplido el procedimiento, un dictamen que el sector desconoce aún.
El origen del malestar del sector con la Xunta se sitúa en el descenso de los fondos para inversión en el monte debido a que una gran parte de los recursos irán a los ayuntamientos para financiar las cuadrillas municipales de extinción de incendios.

Cofinanciación con la UE
Ante esta controversia, que ya se produjo en el diseño del anterior plan, la Xunta se defiende con el argumento de que, ante la carestía de ingresos por la crisis, se hace necesario abrir esta vía para mantener un mínimo de recursos necesarios que permitan cofinanciar con la UE otros programas de desarrollo rural y agrario. Dicho de otro modo: si la Xunta financia con sus fondos propios toda la extinción de incendios, tal y como hacía antes, se quedaría sin el dinero que debe aportar en otras estrategias clave para el futuro del campo. Es decir, que el conjunto del medio rural gallego, incluido el sector forestal, saldría perdiendo.
La carta enviada por diez asociaciones a Rosa Quintana evidencia un profundo divorcio entre Fernández Couto y las empresas de la cadena de valor. En la misiva, además, se da cuenta de otras denuncias como «problemas de tramitación administrativa e de xestión orzamentaria» o «unha inseguridade xurídica crecente orixinada por vacíos legais», dice literalmente la carta.
En el sector forestal hay empresas que se preguntan todavía por qué solo 20 días después de que la misiva entrara en el registro de la Xunta, los aserraderos y rematantes de Lugo, a iniciativa del empresario Daniel Villapol, introducen en el orden del día de su asamblea un punto para romper con Fearmaga y con la patronal Confemadera, escisión votada a favor, pero que sigue sin comunicarse oficialmente.”

Hai dous puntos clave neste artigo que merecen ser comentados, por unha banda temos esa referencia ao financiamento das cuadrillas municipais de extinción de incendios que pagaría a UE, e a pregunta que xorde é ¿quen son as persoas que forman parte deste persoal? Porque na gran maioría dos concellos son @s amig@s do alcalde/alcaldesa, xente que debe favores e que nin sequera teñen pensado en ir aos exames, e que se van é porque @s chaman á casa e lles din que hai que ir, polo menos disimular! Iso si, tamén hai persoas moi válidas e que teñen que roer porque os exames escritos son perfectos e non admitilos sería buscarse graves problemas.

O segundo punto ao que hai que facer referencia está no final do artigo e que lles imos explicar enseguida aos da Voz de Galicia o por que desa ruptura con Fearmaga e con Confemadera: a suposta íntima amizade entre Daniel Villapol e Tomás Fernández Couto. A lealdade entre amigos é algo imprescindible para Don Dani, claro, se saca tallada… porque polas ánimas non anda. Algún acordo terán entre eles.

E para rematar, se vostedes queren loitar polos nosos montes e defendelos, únanse este 22 de novembro á manifestación que terá lugar en Santiago de Compostela, xunt@s podemos! Sabemos que hai asamblea en Trabada, pero en cada casa hai máis de un, hai que repartirse para loita polos nosos dereitos!!!!


jueves, 13 de noviembre de 2014

PUNTOS A TRATAR NA VINDEIRA ASEMBLEA DO 22 DE NOVEMBRO

O vindeiro 22 de novembro vaise a celebrar unha asemblea extraordinaria da comunidade de montes de Trabada.

O motivo primordial desta reunión é o conflito establecido co concello de Vilanova pola titularidade duns montes chamados "As Louseiras". Tal disputa non sairía á palestra se non fose porque Rede Eléctrica vai a montar unha liña neses terreos e iso vai supoñer unha fonte de ingresos. Nestes meses houbo unha serie de reunións co concello limítrofe e chegouse a algún acordo, dos cales se dará conta na vindeira asemblea para a súa rectificación, cousa que é moi precisa para que Rede Eléctrica faga o pago correspondente ao paso de dita liña e despois xa se verá como se fai o reparto coa asociación dos montes de Vilanova e un propietario particular. O que si está claro, é que esta nova xunta reitora e o seu presidente queren facer uso da democracia non empregada ata fai uns meses e dar conta da situación real que viven os nosos montes.

E xa que se vai levar a cabo esta asemblea, vaise aproveitar a ocasión para que aquela persoa que considere ter dereito a ser partícipe da comunidade, así o faga. Para iso recordámoslles a tod@s quen pode ser comuneir@ en Trabada:


Segundo o REGULAMENTO DA LEI DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN.
Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 1371989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común.
 No seu TITULO PRIMEIRO di:

Artigo 1.- Concepto.

Para os efectos deste regulamento, enténdese por monte veciñal en man común os terreos radicados na comunidade autónoma de Galicia que, con independencia da súa orixe, as súas posibilidades productivas, o seu aproveitamento actual e a súa vocación agraria, pertenzan a agrupacións veciñais na súa calidade de grupos sociais e non como entidades administrativas, e os veñan aproveitando consuetudinariamente en réxime de comunidade, sen asignación de cotas, os membros daquelas na súa condición de veciños.

Artigo 2.- Titularidade.

A titularidade e aproveitamento dos montes veciñais en man común perténcelle á comunidade veciñal correspondente.

Artigo 3.- composición da comunidade veciñal.

A comunidade veciñal entenderase composta polos veciños comuneiros que a integren en cada momento.

Artigo 4.- condición de veciño comuneiro.

Terán a condición de veciños comuneiros aquelas persoas titulares de unidades económicas que residan habitualmente con << casa aberta >> dentro da área xeográfica sobre a que se asente o grupo social que tradicionalmente aproveitou o monte, conforme ás situacións consuetudinarias que viñan existindo entre os seus compoñente, ou aqueloutras persoas que acaden a citada condición no sucesivo e que veñan exercendo, segundo os usos e costumes da comunidade, algunha actividade relacionada co monte.


E segundo os "ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE TRABADA "MONTE PICATO" DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRABADA", no seu CAPÍTULO II: DE LOS COMUNEROS sabemos que

"Artículo 2º.
Componen la comunidad, sin asignación de cuotas, las personas que figuren como tales en el Libro de Altas y Bajas de comuneros de la Comunidad de Montes de Trabada "Monte Picato", parroquia de Trabada, y sean titulares de unidades económicas, productivas o de consumo, con casa abierta y residencia habitual independiente dentro del área geográfica sobre la que se asiente el grupo social al que tradicionalmente estuviese adscrito el aprovechamiento del monte.
La observación del cumplimiento de estos requisitos corresponderá en primer lugar a la Junta Rectora, quien podrá exigir las pruebas que estime convenientes a efectos probatorios de la condición de comunero. Examinadas las pruebas, serán presentadas las solicitudes a la Asamblea General, la cual decidirá, a la vista de la propuesta de la Junta Rectora, si concurren o no los requisitos exigidos para ser comuneros.

Artículo 3º.
Se entenderá por residencia habitual aquella que se efectúe continuadamente durante un año, realizando los actos fundamentales de la vida y con permanencia superior a diez meses en cada año.
Queda exceptuado del requisito de antigüedad de residencia la persona que viniere a ocupar por título de herencia la casa del comunero fallecido, si hay continuidad entre ambos. La excepción no afectará al tiempo de residencia fijado anualmente.

Artículo 4º.
A todos los fines de participación en la Comunidad se considerará un comunero por cada familia que viva con independencia, teniendo que ser ésta completamente demostrable.

Artículo 5º.
El vecino emigrado que retorna al lugar recupera de inmediato sus derechos siempre que cumpla los requisitos exigidos en los artículos anteriores.

Artículo 6º.
La condición de comunero se pierde:
a) Por dejar de tener residencia en la parroquia de Trabada
b) Por fallecimiento
c) Por cualquier otro motivo señalado por estos estatutos o por la Ley de Montes Vecinales en Mano Común y su Reglamento"

(Aclarar antes de nada, que a redacción do Estatutos da Comunidade de Trabada están redactados en castelán, por iso este cambio de idiomas na redacción do artigo.)

Tamén é interesante ver o seguinte enlace, que nos aclara tamén as condicións da calidade de comuneir@s e fai referencia á xurisprudencia que nos podemos atopar:  http://cristinabugarin.blogspot.com.es/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=6

Así que, dicirlle a toda aquela persoa que se considere con dereito a ser partícipe desta Comunidade, que pode presentar a súa solicitude en Xestravia en horario de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 horas; ou poñéndose en contacto co secretario da comunidade Xosé Ramón do Bizarro. Solicitudes que poden cubrir alí mesmo, segundo o modelo que se lles facilitará e achegando xunto a ela proba documental de que cumplen tal condición, que se pode facer segundo dúas vías:

1) Acompañando á súa solicitude a firma de dúas/dous comuneiras/os que dean testemuña de que cumpre as condicións de entrada na comunidade
2) Presentando probas documentais que corroboren o cumprimento dos requisitos para ser comuneira/o (entendendo como tales, recibos dun ano de luz, auga, teléfono fixo....).

Hai que dicir que todos os que presenten os papeis requeridos, teñen dereito a formar parte da comunidade e que a Xunta reitora non ten dereito a prohibir a entrada de ninguén que teña a documentación en regra. Xa sabemos que non estamos acostumbrados porque ata o de agora, non se facía así.

A Xunta reitora estudará os casos e dará traslado deles á vindeira asemblea xeral, así que canto antes vosteden fagan este trámite mellor.

jueves, 6 de noviembre de 2014

Algo cheira mal nas últimas actuacións de Don Dani

Que nos contan só unha parte do que pasa na realidade do monte galego, é una verdade tan grande como a muralla chinesa, pero que detrás do que cada un fai sempre hai obxectivos ata certo punto segredos, tamén.

A semana pasada rompeuse a asociación máis importante de empresas madeiristas de Galicia por iniciativa do noso Don Dani, que parece que entre empresarios do sector de Lugo ten o seu recoñecemento e sígueno nas opinións.

Iremos contar de xeito máis ou menos transparente, que contan os medios de comunicación, e que cada un saque as conclusións que lle parezan, que a nós non nos pagan por dar xuízos de valor, aínda que pensemos que algo non cheira de todo ben...

O venres pasado a Voz de Galicia, publicaba o seguinte:

"Nacida hace ya 35 años como la primera asociación forestal de toda Galicia, la organización que agrupa al medio millar de empresas de aserraderos y rematantes de la comunidad puede vivir hoy su primera gran escisión. Unas 170 empresas de Lugo están llamadas a votar esta mañana en la capital provincial la continuidad en Fearmaga y, en consecuencia, a seguir en la organización que cohesionó a toda la cadena de valor del sector hace dos años: Confemadera.

Los presidentes provinciales de Ourense, A Coruña y Pontevedra enviaron el pasado martes a su homólogo de Lugo, el empresario Daniel Villapol, un burofax en un intento de evitar in extremis la escisión provincial. En la carta manifiestan su sorpresa por un malestar que no se cimentar en hechos concretos y tienden la mano a debatir en el seno de la organización cualquier aspecto para buscar puntos de encuentro. Este burofax es una respuesta a una carta que el pasado 14 de octubre había enviado Daniel Villapol a los presidentes provinciales. En ella mostraba el malestar del empresariado provincial de Lugo porque los intereses de los asociados no «han sido defendidos» por Fearmaga «con objetividad, eficiencia e indepedencia», y abría la puerta a actuar como una provincia independiente.

Villapol negó ayer que haya urdido ninguna estrategia para decantar la votación de esta mañana en favor de la escisión, una opción que obedece al sentir de los empresarios lucenses. «Tampoco es cierto que esto los coja por sorpresa porque se ha denunciado internamente en la organización de forma reiterada», sostiene el empresario. Parte del desencuentro de los aserraderos y rematantes de Lugo con la dirección de Fearmaga proviene del conflicto abierto con Ence en la pasada primavera, y que derivó en una huelga de entregas a la pastera. Elier Ojea, además de presidir el colectivo de aserraderos y rematantes de Galicia, Fearmaga, era entonces y es ahora presidente de Confemadera, el paraguas que agrupa a todo el sector, incluido Ence. En declaraciones a este periódico, Elier Ojea hizo ayer un llamamiento a «no destruir el enorme trabajo que ha costado unir toda la cadena de valor de la madera» y, en relación a las críticas de Lugo, recordó que Confemadera está para diseñar la estrategia del sector y no para actuar de parte en conflictos entre empresas, «algo que prohíbe Competencia». «Nosotros ejercimos entonces un papel mediador, que era nuestra función», precisó el empresario".

A entrevista a Elier Ojea, pódese ler no seguinte link: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/11/01/elier-ojea-sector-forestal-precisa-vision-estrategica-pais-cortoplacista/0003_201411G1P34993.htm

Sorprende que este home manteña que a asociación vai seguir loitando por tódolos empresarios de Galicia, saíran ou non da asociación. Tampouco lle parece ben que Daniel, como presidente dos empresarios de Lugo, diga que se vai reunir con Tomás Fernández Couto, secretario xeral de Medio Rural. Tamén hai que dicir, que as malas linguas din que son íntimos amigos... Ata aí podemos falar sin emitir xuízos.

Pero sorprende un artigo publicado o pasado 31 de outubro en Economía Digital: http://www.economiadigital.es/gles/notices/2014/10/golpe_a_la_unidad_del_sector_forestal_los_empresarios_de_lugo_rompen_la_patronal_gallega_39985.php

¿Que nos cheira mal aos que coñecemos a Daniel? Pois que se digo branco, quero dicir negro, e a silla da asociación está en xogo:

"Daniel Villapol asegura que no hay intención en Lugo “de forzar un cambio de liderazgo” en el sector forestal y que no aceptaría ocupar la silla de Elier Ojea en la presidencia de la federación para no dejar espacio a la sospecha. “En 6 meses podríamos estar en Fearmaga de nuevo. Hace falta independencia de quien nos representa y que realmente la silla de Fearmaga exista”, zanja".

Pero claro, se a iso engadimos o seguinte comentario... "Pero lo cierto es que el movimiento ha desconcertado a propios y extraños. Más todavía cuando faltan apenas ocho meses para que Elier Ojea, que volvió a reclamar este jueves unidad, cumpla cuatro años en la presidencia de Fearmaga y se convoquen elecciones".

Agora que Don Dani está liberado da presidencia da Comunidade de Montes e que ten máis tempo libre, quizáis non lle importaría presidir a asociación. Por suposto, está ben relacionado como se formula no propio artigo e non nos cabe ningunha dúbida de que ten intereses creados... Seguro que os de Ence non estarían moi contentos pero...

Podedes opinar, que hai tema...

jueves, 30 de octubre de 2014

ENTREVISTAS A D. DANI

Este domingo pasado, día 26 de outubro saíu publicada unha entrevista a don Dani cun titular destacado “EL SECTOR FORESTAL EN SU CONJUNTO ES EL QUE MÁS PUESTOS DE TRABAJO ESTÁ CREANDO EN LA COMARCA”.
Ao pouco de comezar o artigo destacan estas verbas “Daniel Villapol, propietario del Grupo Villapol, es el hombre con más experiencia dentro del sector..”. Sorprenden estas verbas, porque en Trabada, de sempre se creu que a empresa era dos irmáns, pero xa vemos que non é así.
Unha das problemáticas que di que ten o monte actual é o minifundio, supoñemos que non se refire aos montes de Trabada, pois, todo hai que dicilo, gozamos dunha concentración que rematou con ese problema. Aínda que se segue adiante coa loita de devolución a propietarios dos montes de man común, volveremos atrás no tempo e estaremos de novo ante os minifundios na nosa localidade.
A seguinte problemática da que fala son as pistas, que segundo el non están de acorde co aproveitamento. E digo eu: en Trabada, e grazas á concentración suponse que deberían de estar ben, aínda que aquí o gran problema é de cando empresas como a del, cortan as árbores e esnaquizan esas pistas cos camións para sacaren a madeira  das fincas. E tampouco hai un mantemento por parte da administración, exemplo a pista asfaltada que vai do Vilar ao alto de Fórnea, que hoxe en día ten de todo, menos asfalto.
Segue a entrevista falando da importancia do sector forestal na Mariña e dos postos de traballo que xera, onde está o Grupo Villapol con dúas empresas e de que conta con 52 empregados directos e , moitos indirectos (non sabemos se dentro destes postos está Alejandro ou este era só empregado da comunidade de montes). Iso si, non fala do ERE da súa empresa, supresión de horas extras, adianto de vacacións, reorganización de postos de producción… (nova recollida na prensa: http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2009/04/13/0003_7648504.htm)-
Cando se lle pregunta polas relacións con ENCE o único que fai é xeneralizar as relación entre provedores e clientes e non di nada sobre a verdadeira situación, que é que é considerado persoa non grata naquela fábrica. Se unha conversa non interesa, ímonos polas ramas!!!
E si, agora case nos caen as bágoas da emoción cando se lle pregunta “¿Qué sería de Trabada sin el Grupo Villapol? Bueno, si no fuéramos nosotros serían otros, quién sabe. Está claro que somos una empresa relevante para un concello de tan pequeñas dimensiones. Somos una familia muy vinculada a Trabada y es una parte importante a nivel productivo”. E voulle responder eu ao entrevistador, mire, en Trabada haille moita xente que fixo e fai tanto ou máis polo pobo que esta empresa, hai xente que levou e leva o nome de Trabada polo mundo adiante, que se preocupou e preocupa das súas xentes, que loitou e loita por unha Trabada mellor… Persoas honradas e humildes que traballaron e traballan polo seu concello. Porque igual se debería informar vostede das condicións coas que se atoparon algúns dos traballadores cando enfermaron, que crían estar ben e o que estaban eran ben fastidiados e non só por problemas de saúde.
Seguinte pregunta. “¿Nunca se plantearon ir a algún otro lugar mejor comunicado? Podíamos tener ventajas, sí, en un polígono, con mejores infraestructuras…Pero aquí tenemos la ventaja de vivir en nuestra tierra. Esta es una empresa muy vinculada al terruño, a la vida de Trabada. Hemos tenido la suerte de conseguir una carretera razonable para el transporte y a nivel servicio tenemos casi de todo en el pueblo”.
Toca momento de reflexionar sobre estas verbas, en que outro sitio lles ían deixar montar unha fábrica, coma quen di, enriba dun camposanto? Por que o polígono de Trabada non se leva a cabo e as poucas empresas interesadas en montar un negocio se foron aos concellos lindeiros? (Pouco a pouco xa non sabemos quen é peor, se entrevistador ou entrevistado).
Continúan as preguntas e chegamos á que fai referencia á súa xubilación, que di que por idade lle falta un ano e que irá diminuíndo a responsabilidade de representación e que as novas xeracións tomarán as rendas (esperemos que o que se rumorea destas novas xeracións non sexa certo).
Pasamos á pregunta “¿Qué le hace disfrutar? Teniendo salud me gusta cumplir objetivos, la satisfacción por el trabajo bien hecho, el ver crecer los bosques y su desarrollo integral, y la parte social”. Para chorar coa risa… sexa vostede sincero e diga, gústame ter o carto no meu peto, lucrarme sen importarme nada, ver como medran os eucaliptos para facer negocio, porque díganos vostede: ¿onde está a parte social do seu traballo? Acaso nos beneficiamos no pobo de Trabada da súa bondade e xenerosidade e temos privilexios sociais respecto doutros concellos?
E ben, cando pasan a preguntarlle sobre política xa non é para chorar da risa, senón que é para morrer con ela, porque di que é unha persoa “de índole social y no me gusta la política”. Pero quen é o verdadeiro alcalde de Trabada? Xa se sabe que el como figura decorativa non se presta, pero como gran mandatario si… Estar por detrás sempre é mellor, que no caso de haber consecuencias nin o seu nome nin a súa firma vai aparecer por algures…
E clara estaba a súa resposta ao referente do mellor político, cal ía dicir, senón a Nuñez Feijoo, que de amiguismos tamén vai o tema e se agora estivese no poder o Che Guevara, sería este o mellor! Que aquí se fai falta ir apoiar un mitin do BNG a Ferrol porque del vou a sacar tallada, vaise….  E di que de Zapatero sobraba todo, o defensor dos beneficios sociais, critica ao político que concedeu os maiores beneficios deste tipo para a cidadanía, outra cousa moi distinta é que fosen xestionados de forma correcta.
Se desconfiades de que os nosos textos sexan verídicos, aquí vos deixamos o enlace para gozar da entrevista a este señor, que algún día, esperemos, poidamos declarar persoa non grata no concello http://elprogreso.galiciae.com/nova/367950-daniel-villapol-sector-forestal-conjunto-puestos-trabajo-creando-comarca?lang=es