Premios 20Blogs

jueves, 21 de julio de 2016

A FISCALÍA INVESTIGARÁ OS MONTES VECIÑAIS DE TRABADA? ESPEREMOS QUE SI...

A 30 de novembro de 2015, Lucía Belver Quiroga, secretaria do Xurado Provincial de Montes veciñais en Man Común certifica, de oficio, que o monte veciñal de Trabada ten unha superficie de 383,35 hectáreas, “devolvéndolle” así uns terreos (a Velosiña) que segundo Don Dani, son del e doutr@s propietari@s... Ata que punto podemos crer as verbas do todopoderoso D. Dani?


Moi interesante é o artigo que se publicou o domingo 10 de xullo de 2016 no xornal”El Progreso de Lugo”, co titular “LA FISCALÍA INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL MONTE EN MANO COMÚN”.


Comezaba o artigo con que o monte en Lugo está que arde e non precisamente polos incendios, senón pola polémica xerada en torno á situación dos montes en man común que provocou que a Fiscalía tome cartas no asunto e abrise dilixencias previas.  Entre as ilegalidades están: “el incumplimiento sistemático del régimen sobre la ciesión de los aprovechamientos forestales, que supone un reparto fáctico del monte, la apropiación por particulares de los terrenos y la declaración ilegal por particulares de terrenos en montes vecinales para el cobro de ayudas agrarias”… En Trabada seica pasou algo desto último…

E dirán vostedes, a que vén todo isto? Por que se inicia o artigo falando dunha señora que "regala" terreo a unha comunidade e despois se fai referencia a un artigo da prensa?

Pois a que Lucía Belver ,que é a que certifica esa devolución de monte, algo debe saber, pois é unha das que aporta información para este artigo…. Así que algo debeu de atopar de anormal, para que de oficio, lle dean máis terreo a unha comunidade sen que esta o solicitara.

Continúa o artigo falando dos conflitos que xerou todo este destape de malos usos e abusos, pois negáronse permisos de tala, etc. e a xente está rebotada.

Continúa dicindo que a clave do asunto está en comprender a natureza mesma dos montes en man común, que é INDIVISIBLE, INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE., o que significa que A DIVISIÓN NON É LEGAL NUNCA , AÍNDA QUE FOSE ACORDADA DE FAI DÉCADAS OU INCLUSO ARRASTRE TÍTULOS DE PROPIEDADE OU SE TRANSMITISE POR HERDANZA. Deixa claro que é comuneir@ @ que ten casa aberta e con fume nese lugar (e Don Dani non coñeceu no seu momento aos que tiñan casa aberta). Di tamén que son comuneir@s as persoas que residen como mínimo dez meses ao ano, que se marcha do lugar deixa de ter dereito, pero toda persoa que chegue a vivir alí, adquire o dereito.

Detectouse tamén que pola desprotección e falta de atención d@s encargad@s de mantelo monte en man común, se perderan moitas hectáreas, e dos 2 millóns que había clasificadas no século XIX, apenas haxa 600.000….Frase de Lucía Belver: “ Comenzaron los acotamientos y la mayor parte pasó a propietarios particulares. Estos intentaron posteriormente generar escrituras, como eran los propios comuneros los más interesados en ese reparto, no se denunciaba o no se acudían a los procedimientos judiciales “.
E preguntámonos nós: estará neste caso Don Dani?


As solucións que se barallan son : que as asembleas das comunidades recoñezan que esas persoas son plantadoras de boa fe, e estes acepten indemnizar a comunidade, asumindo todos que esa indemnización debe ser para toda a comunidade e que o 40% sexa revertido no propio monte.

O que queda claro é que está en xogo a subsistencia do mundo rural.

Tamén di Lucía que os xulgados son fábricas de escrituras públicas e que se inician procedementos para pedir a desclasificación das fincas, nos que non se personan nin os comuneir@s nin a Fiscalía, co cal, ao non haber oposición o xulgado falla a favor da parte actora. O problema chega cando si se recorren esas sentenzas e chegan ao TSXG ou ao Tribunal Supremo, que EN TÓDOLOS CASOS DÁ A RAZÓN ÁS COMUNIDADES DE MONTES E ANULAN OS TÍTULOS DE PROPIEDADE.

Como sempre, poden buscar o artigo e lelo e como non, dar a súa opinión.

O caso é, que se alguén revisa datos e de oficio devolve terreos, por algo será… e aínda que haxa convenios, poderes e demais polo medio, igual non son de todo legais… e sempre hai quen revolva na merda ata que encontren o foco de onde saíu tanta merda.


Esperemos que a comunidade de Trabada sexa unha das investigadas, porque durante moitos anos houbo unha gran ditadura!!!

jueves, 7 de julio de 2016

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DO 3 DE XULLO

O pasado domingo 3 de xullo tivo lugar unha Asemblea Xeral Extraordinaria coa seguinte orde do día:
1. Lectura das contas e aprobación se procede
2. Previsións de traballos a realizar para o próximo ano
3. Autorización para poder solicitar axudas ou subvencións para realizalos traballos
4. Discusión e ratificación de altas e baixas de comuneir@s
5. Elixir un novo membro para a Xunta Reitora. Elección de cargos.
6. Monte da Velosiña
7. Rogos e preguntas

Non sabemos moi ben por onde comezar, porque realmente aquí hai unha morea de cuestións no aire e que non se clarificaron á hora de convocar esta extraordinaria.

O verdadeiro motivo desta reunión, e que debería de ser o primeiro punto na orde do día, foi a dimisión do anterior presidente a día 15 de maio e a necesidade de que unha persoa se puxese á fronte dese cargo. Algo que nas cartas que se enviaron non se fixo constar.

Non se fixo lectura da acta da asemblea ordinaria para a súa aprobación, así que é un tema pendente. Fíxose unha previsión de traballos para o próximo ano, pero non se tocou nada da previsión dos acordados na asemblea anterior, de se se realizou algún ou están todos no aire.... porque de pouco serve aprobar se despois non se levan a cabo ou non se dá conta deles.

Sobre o punto tres, mellor nin falar, non cremos que ninguén se opoña a que se soliciten axudas e subvencións se realmente desexamos obter un beneficio dese monte... sona a facer un recheo nunha orde do día un pouco "precaria".

As altas e baixas, eran evidentes... Algo que xa debería estar regulado doutra forma...

E como non, saltouse a orde do día, iso si, con toda a asemblea dacordo... e procedeuse a falar do Monte da Velosiña... que aí lles doe a algúns... e son vogais da comunidade e presentan escritos "en contra da comunidade". Imos explicar a situación para que todos vostedes a entendan, resulta que a comunidade tiña unha extensión no ano 86 e que se modificou non sabemos moi ben por que, aínda que supoñemos que por enredos de D. Dani, e se reduciu. Pois nada, agora o Xurado Provincial revisando de oficio as extensións da comunidade, resulta que lle devolve ese terreo que non seu momento se lle quitou e claro, @s supost@s propietari@s non están de acordo. Resulta paradóxico que o sr. Dani sexa o primeiro que asina un documento dirixido a un presidente dunha comunidade que sabe de sobra que non hai, e no que veñen a pedir en resume que a comunidade se achande e roa co que el di. Pero para máis inri, resulta que agora ao excelentísimo ex-presidente primeiro da comunidade lle doe gastar os cartos en avogados e foi un dos argumentos que empregou para que baixase os pantalóns a comunidade e dixeran amén ao que el di. Se a Xunta lle dá un terreo sen pedilo a unha comunidade, será porque hai algo que non está ben feito, así que, que se entenda D. Dani co Xurado Provincial e senón que vaia a onde considere oportuno.

Continuouse coa orde do día para esa elección dun novo membro para a Xunta Reotora... Sabemos de certo que Manuel xa puxera varias veces sobreaviso ao exsecretario coa súa marcha pero que non se lle tomou en serio ata que a presentou por escrito... co cal de sorpresa sorpresa, á xunta reitora non a colleu.
Viuse perfectamente que non hai persoal voluntario para traballar e meterse nunha directiva dunha comunidade... É moi fácil que @s demáis traballen e obter beneficios cruzados de brazos. A única voluntaria foi Lucía e un pouco por non deixar o posto vacante... Houbo debate de como se facía a votación, se só para o cargo de presidente/a, se se renovaban tódolos cargos... E chegouse a un acordo, que era votación para tódolos cargos e as votacións quedaron así:

Presidenta: Lucía con 43 votos
Secretaria: Teresa con 39 votos
Tesoureiro: José Ramón con 12 votos
Vogais: Neira con 10 votos, Anabel e Daniel con 5 votos cada un e Nuria con 4.

Así é que agora contamos cunha nova xunta que esperemos levante esta comunidade e faga por ela con honradez... Sabemos que ten un traballo inmenso, pois despois dos anos de chanchullos chegaron dous anos de calma pero que finalizaron dunha forma pouco axeitada e decepcionou a moita xente. Moito ánimo e moita axuda ides a precisar, pero sabemos que ganas tendes de sobra.
E bueno, esperemos que lles pasara a dor de barriga coa que remataron o domingo algunhas!!

jueves, 28 de abril de 2016

Artigo da Voz de Galicia sobre os montes da Vilapena

«Despois de 34 anos cortando e plantando os montes, da noite á mañá dinnos que non son nosos»

Polémica en Trabada, con decenas de propietarios afectados

Decenas de propietarios, algunas fuentes apuntan que podrían aproximarse al centenar, están afectados por un grave problema surgido en torno a la titularidad de montes en Trabada. «Despois de 34 anos cortando e plantando os montes, da noite á mañá dinnos que non son nosos». Así resume la situación José Luis Saavedra Vilar, uno de los propietarios que descubrió la problemática cuando iba a realizar una corta y desde la Xunta se negó el permiso, argumentando que en aplicación de la nueva Ley de Montes el terreno de corta pertenecía a la comunidad de montes en mano común de Vilapena.
Desde que se conoció el problema, ya hace semanas, se han celebrado varias reuniones. La última fue el domingo y según comentó José Luis Saavedra, la afluencia fue tal que al no caber la gente en el teleclub se desarrolló fuera, en el Campo da Festa.
«Cando se negou o permiso fun a Montes a Lugo e ensináronme un plano no que se contemplan 584 hectáreas na carpeta ficha do ano 1982 dos montes en man común de Vilapena. Pero resulta que o monte consorciado foron 360 hectáreas. O resto incluso colle fincas da concentración parcelaria de Vilapena, de terra e labradío, que se solapan no monte en man común; e incluso da parroquia de Vilaformán e tamén da SAT de Trabada... É un desastre porque na carpeta ficha non se definen os deslindes cos particulares» explica José Luis Saavedra.
Todo tipo de dudas
Así las cosas, los propietarios de esas 220 hectáreas que hasta ahora las explotaron no podrán hacer cortas ni plantaciones ni actuar en ellas, pues pertenecen a la comunidad de montes de Vilapena. Ante esta situación surgen todo tipo de dudas, por ejemplo si los títulos de concentración parcelaria que la propia Xunta otorgó con posterioridad a la declaración de los montes en mano común de Vilapena, y que se incluyen en estas 220 hectáreas, son válidos o no, con el añadido de que los montes vecinales en mano común son indivisibles.
«Dende o Servizo de Montes o que nos din é que non hai amaño a non ser a vía xudicial. Eles, da noite á mañá non dan autorizacións para cortar madeira... non solo a min. Houbo máis xente que solicitou e non lla deron. Pero tampouco dan solucións», señaló José Luis Saavedra.
En la reunión del domingo se acordó emprender un proceso judicial contra la comunidad de montes de Vilapena: «Non hai ningún problema cos comuneiros, ao contrario... moitos deles tamén están afectados e penso que todos ven ben que busquemos unha solución».
Ahora están recabando documentación entre los afectados y se creará una plataforma para aglutinarlos y resolver dudas.
La alcaldesa, Mayra García, reconoció la gravedad del problema y abogó por «buscar solucións, non culpables». Insistió en que toda la documentación existente está a disposición de los vecinos en el consistorio y desveló que el jefe del Servicio de Montes le explicó que la forma más sencilla de resolver el problema pasa por denunciar a la comunidad y que esta se allane, si todos los comuneros están de acuerdo.

jueves, 31 de marzo de 2016

Regulamento da inversión das comunidades de montes

A partires do mes de maio as comunidades veciñais en man común que se explotan mediante convenio coa Xunta de Galicia poderán dispoñer como ata o de agora, dun 40% do rendemento económico que xeren as masas forestais para proxectos de mellora. Pero os cartos xa non poderán ir ao que elas decidan, a Consellería de Medio Rural marca os regulamentos, e os plans de ordenación dos montes son prioritarios. O deslinde dos montes a día de hoxe está a xerar numerosos conflitos entre os propietarios. 
«Mentres non se resolvan os problemas de lindes esa superficie non se pode incorporar aos plans de ordenación, e non estamos falando de dous ferrados de terra», explica por exemplo o presidente da comunidade de montes de A Ferreirúa, José Luis Parada. «Parece que os convenios coa Xunta van desaparecer. Se é así, as comunidades van ter que elixir entre xestionar directamente o monte co seu plan de ordenación ou arrendarllo a unha empresa privada», apunta Parada.
Como excepcións, o decreto sinala que no caso de ingresos derivados da saca de madeira por incendios, temporais ou plagas, a reinversión no monte deberá ser do 100%.
As actuacións ás que se terán que dirixir as cotas obligadas de reinversión son as seguintes:
- Redacción ou actualización do instrumento de ordenación e de xestión do monte.
- Execución dos traballos programados no instrumento de xestión ou de ordenación comunicado ou aprobado pola Administración para este monte. Poderá haber actuacións non previstas con carácter extraordinario que tamén deberán contar co visto bo da Xunta.
- Costes en materia de servizos para una xestión forestal sostible e a súa certificación forestal.
- Deslindes e marcaxe do monte veciñal.

Os ingresos sobrantes, unha vez que se aplique a cota mínima de reinversión poderán dirixirse en todo ou en parte á adquisición e consolidación de montes, a poñer en valor o monte veciñal desde o punto de vista social, patrimonial, cultural e ambiental; a obras ou servizos comunitarios con criterios de reparto proporcional entre os distintos lugares e ao reparto entre tódolos comuneiros a partes iguais.
As reinversións no monte poderán executarse no ano no que se tivo o ingreso ou dentro dun periodo de catro anos, contados a partir da finalización dese ano. Se non pode ser executado ese gasto no periodo de catro anos, a comunidade de montes deberá presentarlle á Xunta un plan de inversións plurianual. 
No primeiro semestre de cada ano natural, o monte veciñal comunicaralle á Consellería de Medio Rural os ingresos xerados e as inversións executadas no monte no anterior exercicio. 
Por se alguén o quere consultar, aquí está o link deste novo regulamento: 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160309/AnuncioG0426-020316-0011_gl.html

E mentras vemos como vamos asimilando estes cambios, hai que di que D. Dani anda casa por casa pedindo 400 € por hectárea para o pleito de devolver o monte a propietarios, ¿quen nos pode contar algo?sábado, 26 de diciembre de 2015

RESUME DA ASEMBLEA DO 19 DE DECEMBRO DE 2015

O pasado día 19 tivemos a asemblea da comunidade de montes, a primeira baixo a dirección da nova xunta rectora. É de xustiza resaltar que temos un novo presidente preparado, legal e honrado, cualidades das que carece o seu antecesor no cargo, o sr. Daniel Villapol (D. Dani). Temos que dicir tamén que xa non volveu a Garda Civil (que vergoña Sr. Ginzo!!! aínda que igual non a coñece) a controlar as asembleas d@s comuneir@s de Trabada, acabáronse os chanchullos. Tamén se acabaron esas contas que nin o que as presentaba (D. Dani) as entendía, porque o de D. Dani é envolver e liar, para que ninguén se enterase de nada e facíao á hora de comer, porque era moi tarde e así aprobábase todo porque a xente quería marchar. Iso acabouse.

A asemblea desenvolveuse de forma normal, ata que se informou que desde que existía a comunidade de montes, vendéronse 600.000 € de madeira, hai 30.000 en caixa e débeselle á xunta unha cantidade importante. Entón moitos dos que estabamos alí, vimos que vari@s comuneir@s reaccionaron cun cabreo de “tres pares de cojones” (perdoen pola expresión).
Segundo os datos que aparecen do pasado, concretamente hai o seguinte:

Vendeuse madeira desde o 2001 o 2009 por valor de 663.092€ e repartíronse beneficios no 2001 (601€/comuneir@), no 2003 (600€/comuneir@), no 2006 (60.000€) e no 2007 (100.000€)

A cuestión é que d@s comuneir@s de antes, ninguén recorda recibir cartos máis que por dúas veces, o cal resulta sospeitoso, non?

Preguntóuselle entón ao Sr. Daniel (D. Dani) onde estaban eses cartos e intentou explicalo, pero o persoal está canso e aburrido das paranoias de D. Dani  e entón chamóuselle desde “sinvergüenza a tragador, cínico, mentiroso, caradura, comediante, falso… A xentes así e todo foi comedida, ninguén lle chamou ladrón de momento, e cabe dicir, que todo o que se lle chamou ao sr. Daniel, a el dálle exactamente igual.

Pero ao sr. Daniel saíulle a cousa ben, aprobáronselle os orzamentos do seu último ano de mandato. O actual sr. Presidente di que hai que esquecerse do pasado, ben, moitos dos que estábamos alí queremos saber onde está ata o último céntimo, hai moitísimo diñeiro que só o sr. Daniel sabe onde está, que o diga aínda que sexa diante dun xuíz.

Tamén se lles preguntou a Anabel de Loureiro (irmá de Emilio do bar Villapol) e a Nuria (filla de Eladio de Ponlla D.E.P.) como era posible estar na xunta reitora e por detrás, recoller firmas da xente para desfacer a comunidade de montes. Segundo se lles dixo, poden facer o que queiran, pero é pouco ético e moral estar representado a comunidade e por detrás desfacela. O que contestou Anabel non viña ao caso, todos os que estábamos alí, xa sabemos a voz de quen é, e que a esta rapaza fáltalle algo máis ca unha fervedura. Moito que se é por dimitir, dimito, total para o que pinto na xunta reitora, pero ningún de nós lle vimos presentar a dimisión. E Nuria contestou atacando á xunta reitora que toma decisións e non se lle comunican... señora, responda ao que se lle pregunte e déixese de papemadas.

E desta vez non nos acompañou o Sr. Ginzo, notámolo de falta. Xa pasaron os tempos de cando exercía de lacaio de D. Dani, levándolle votos, outra vez: Que vergoña Sr. Ginzo!!! Vostede como alcalde, ¿como se prestou a iso? ¿Como non se deu conta que estaba auxiliando a un cabestro que o levou á ruína política.

E o noso gran recordo a Suso de Manuela (D.E.P.), xa que foi un máis rebelándose en contra das inxustizas e cacicadas que perpetrou o sr. Daniel Villapol cos bens e intereses d@s comuneir@s de Trabada, e que este personaxe quixo levar a tribunais a un xuízo de faltas por desorde…  se coñecera vostede a vergoña D. Dani, tíñalle que dar moita por esa maldade, denunciar a unha persoa como Suso aos seus anos…  Moito lle queda que penar D. Dani nesta vida, moito…


lunes, 14 de diciembre de 2015

CAMBIOS DE RÉXIMES

En Trabada todo mundo sabe das artes (das malas artes) que ten Daniel Villapol, D. Dani, el follonero.

El (D. Dani) sabía que o monte en man común pertencía a tódol@s veciñ@s da parroquia, pero polos seus caprichos elixiu @s veciñ@s que a el lle pareceu (os que nas xuntas dicían que si a todo e non preguntaban nada). El dicía quen era de Trabada e quen non.

Mire Sr. Ginzo, a vostede botárono da alcaldía 40 familias que lle solicitaron ao sr. Daniel (D. Dani) a entrada como comuneiro e o sr. Daniel (D. Dani) púxolles toda clase de obstáculos e zancadillas para non metelos (o sr. Dani vía que se os metía perdía a maioría na asemblea). Pero en todas estas trapalladas ten mesma culpa vostede Sr. Ginzo.

Mire Sr. Ginzo, ¿quen é o sr. Daniel para pedir certificados de empadroamento de xente que vostede sabe Sr. Ginzo que viviu toda a vida en Trabada? ¿Quen é o sr. Daniel para esixir recibos municipais da auga e outros e levarllos á súa oficina particular? ¿Que fixo vostede sr. Ginzo cando Daniel (D. Dani) di diante dunha xuíz cun cinismo e caradura que ninguén se atrevería, que Xicón era de Sante; que non sabía onde vivía Pintada (seu cuñado) e asistiu á inauguración da súa casa; que non sabía onde vivía Celina cando o seu marido foi empregado seu e tivo na súa casa infinidade de veces…? E así a 40 familias e a maioría votantes seus, sr. Ginzo. ¿Que fixo vostede? Pois chamar ao subdelegado do goberno para que mande a Garda Civil a unha asemblea do monte.

Mire sr. Ginzo, o compadreo que se trouxeron vostede e o sr. Dani mesturando o público co privado xa cheiraba. Había xente que dubidaba se ir á oficina de D. Daniel ou á oficina do concello, todo repugnante para moitísima xente. En conclusión, a vostede Sr. Ginzo botouno do concello a sinvergonzonería do sr. Daniel (D. Dani), a súa soberbia e a súa burramia. E non ande botando a culpa a Xan e Pericán, e se non se deu conta, váiase dando. Algo bo fixo, o PP de Trabada está desaparecido, algo que nos alegra, non están nin preparados para facer oposición.

Pero por que o sr. Daniel (D. Dani) fai todo isto?

-A xente deste pobo coñece de sobra a esta personaxe (D. Dani) e sabe que este fulano non sabe perder, el sabe que despois de comer el (D. Dani), sabe o que é mellor para os demais, aínda que non estean de acordo, e como o largaron de mala maneira da presidencia da comunidade de montes, pois pretendía poñer unha xunta reitora que el mangoneara, pero isto vooulle. Unha derrota que el non admite, e que lle sentou como se tragara un corozo, que ten no estómago e que non é capaz de remoer. Por iso anda agora recollendo firmas e prometendo aos antigos propietarios, recuperar a propiedade.  

O sr. Dani sabe que é practicamente imposible, porque sabe de sobra como está legalmente constituída a comunidade de montes, pero el segue enganando e pintando a mona. Incluso facendo (presuntamente) por libre medicións do monte de man común e co permiso de que sr. Presidente? Porque sabe vostede sr. Presidente dos montes de man común, que presuntamente estivo un equipo facendo medicións , levantamentos topográficos e peritaxes ás costas da xunta reitora. E que presuntamente ese equipo estaba traballando para D. Dani. (Poñemos presuntamente, porque aínda que houbo ollos que viron isto, non temos unha reportaxe fotográfica para demostralo).

¿Por que D. Dani non se interesou por esta devolución de monte a propietarios durante a súa longuísima etapa de mangoneo na presidencia? ¿Como é posible que ningún dos pretendentes a recuperar agora o monte non llo pregunte?


-Tamén é posible, que o mareo que ten o sr. Daniel (D. Dani) na cabeza sexa porque moit@s comuneir@s, sospeitando, e outr@s o teñen moi claro, que o sr. Daniel meteu as mans na ola do pingo, e claro, quedoulle o pingo nas mans, co cal @s comuneir@s quedaron sen pingo. E claro, o sr. Daniel precisa un éxito de campeonato, para tapar toda a merda que ten encima.

Sería conveniente que a nova xunta rectora (se non quere ser cómplice do Sr. Daniel), teña as agallas suficientes para poñer todo o tendal ao aire.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

MESA SECTORIAL FORESTAL DO PASADO SÁBADO DÍA 5

O pasado sábado tivo lugar en Trabada unha mesa  sectorial do PSOE coa seguinte temática “A importancia social e económica do sector forestal”, na que interviñan segundo o cartaz, Mayra García Bermúdez, actual alcaldesa de Trabada, José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PsdG-PSOE e Darío Campos Conde, presidente da deputación provincial de Lugo. Nesta mesa tamén participaron os 4 presidentes das 4 comunidades de montes veciñais en man común do concello de Trabada.

Todo hai que dicilo, foi un acto bastante electoralista, pois aínda que si se apreciaron intereses por parte dos participantes na problemática dos montes veciñais de man común, se escoitaron as demandas do pobo, etc. Viuse que os participantes estaban parcos en lexislación e xestión de montes comunais. Pero por primeira vez na historia de Trabada, vimos o achegamento de políticos importantes ao noso concello para algo máis que un xantar privado no comedor da familia Villapol. E tamén vimos unha boa vontade dos políticos para o cambio, como o ofrecemento por parte do presidente da Deputación , a cal non ten moita competencia no tema, de si tratar de facer por colaborar polo menos na limpeza de pistas.

O que non nos sorprende é a retórica dun dos asistentes a  dita reunión, un señor que primeiro encheu de halagos e agradecementos aos políticos asistentes, porque alguén se achegou e molestou en tocar este tema de montes nunha campaña electoral e que fixo as seguintes preguntas:

“Como xa ben dixo a alcaldesa, temos un monte que está ordenado, no monte de Trabada afortunadamente temos unhas infraestructuras pero eso conlleva de que temos moitas infraestructuras e temos muitas pistas, entonces un dos problemas máis graves que temos ahora é conservar esas infraestructuras e nos gustaría ter algunha política do concello, ou ben dun ente supramunicipal que realmente teña continuidad no tratamiento desas infraestructuras, como son pistas, cortafuegos e despois xa, a Xunta ten o tema dos tratamientos para o lume como son os depósitos… Eso é unha prioridad fundamental.
Outra prioridad fundamental que temos ahora mismo é o tratamiento do gonípteros, desde  o punto de vista forestal, o gonípteros que é unha enfermedad do eucalipto fundamental e que é unha prioridad que nos interesa e que haxa algunha política sobre eso
E outro tema, que aproveitamos dado que temos ao presidente da Diputación aquí, é como el ben sabe, é que temos realmente, que o sector forestal consideramos que estamos discriminados un pouco desde o punto de vista do tratamiento da diputación a efectos das vías, porque é o único sector que necesita unha autorización pa circular realmente polas vías da diputación, e entendemos que eso non debe ser e que debemos cambiar dalguna forma a licitación, independientemente de que un mal uso desas vías pola nosa parte, lógicamente teñamos a responsabilidad consiguiente, pero un bon uso entendemos que debe ser igual que outro sector e a legislación non o contempla así. Por tanto, solicitamos realmente si sobre ese tema van a tratar algo deso.”

A esas preocupacións de D. Dani, en primeiro lugar, respondeulle a alcaldesa, pois como ben dixo, nestes seis meses xa se limpou algunha pista, pero ela a diferencia de Rajoy, si pode dicir que está ante unha herdanza de 24 anos onde nada se fixo sobre este tema, así que dean tempo e pouco a pouco iranse facendo limpezas, etc. Unha resposta que arrancou os aplausos dos asistentes a dita xuntanza.

Por outra banda, e como ben dixo o presidente da Deputación, “Daniel, todos sabemos o uso que facedes os maderistas das pistas e como quedan tras unha corta, porque teño para un álbum de fotos de tódalas que levo feito”. Ante isto, hai que dicir, que se houbera un uso responsable, non faría falta pagar… e recordarlle ao señor Daniel que se as medidas se toman, por algo será.

Os representantes  dos montes veciñais en man común transmitíronlle aos políticos do PSOE demandas  como,  a chamada “deuda histórica das comunidades”,  o trato discriminatorio que sofren pola dobre imposición tributaria no IRPF e no imposto de sociedades  cando teñen una clara finalidade social e moitas mais restricións que una sociedade mercantil ou a falta de inversión da administración forestal nos montes consorciados. A ver se cando cheguen ao poder se lembran destas preocupacións.


A charla tamén serviu para coñecer os distintos proxectos das comunidades de montes de Trabada, as súas formas de traballo e para favorecer a relación entre elas. 

Tan só esperamos que se continúe nesta liña de traballo e que esta sexa a primeira de moitas charlas deste tipo.