Premios 20Blogs

lunes, 23 de junio de 2014

A KALE BORROKA DE TRABADA

Debe ser que en Trabada somos tod@s unha panda de delincuentes para que se faga unha asemblea  dos montes veciñais de man común e os primeiros en aparecer sexan os que vendes nesta foto:


Pero vai ser que non somos tan mal@s e que a Garda Civil podía estar prestando servizos onde realmente fixera falta e non nunha asemblea que pretendeu ser dictatorial, pero vai sendo que pouco a pouco a democracia vai chegando a un pobo que parece estar na época franquista.
A asemblea comeza ás 10.30 da mañá no salón de actos do centro sociocultural de Trabada, xa que aínda que houbese quórum suficiente para levala a cabo en primeira convocatoria, tería que facerse na rúa, pois ás 8.30 da mañá estaba o local pechado e non había ninguén da xunta rectora alí.
Preside Daniel Villapol Valea dita asemblea e xa comezamos a impoñer os criterios do presidente, non deixando entrar a cinco persoas que teñen unha sentencia firme nas súas mans, que lles da a condición de comuneir@s. Así mesmo, tamén se impide a entrada a acompañantes de comuneir@s, cousa que se permite nas asembleas dos montes veciñais de man común de toda Galicia. Porque as asembleas son públicas, iso si, cada casa só ten unha voz e un voto. O que si, a Garda Civil estivo presente toda a asemblea.
Temos que dicir que a asemblea se alargou durante un pouco máis de catro horas, nos que houbo momentos de tensión verbal, como cabía esperar ante as ilegalidades do presidente e tamén como cabía de esperar, a Garda Civil non tivo que intervir para nada.
Conseguiu ir aprobando puntos da orde do día cunha diferenza de 3 ou 4 votos ao seu favor e quedou completamente demostrado que as delegacións que aportou el, son bastante dubidosas, todo fai pensar que foron conseguidas de forma “rara”. Proba diso é que nada máis comezar a asemblea e se entregan as delegacións, chama a súa cuñada Sinda para que lle firme a delegación da súa filla Begoña Villapol, e eu pregúntome: tía e sobriña non se falan?
Un dos puntos máis importantes foron as altas e baixas de comuneir@s, no que se acordou a baixa dalgún dos presentes e dos non presentes pero que deran a delegación a outras persoas presentes, e a estas persoas que causaron baixa permitíuselles continuar votando nos seguintes puntos, un deles a renovación da xunta rectora. E preguntámonos, se son baixa, como poden seguir votando? Ao cal el explica que son comuneir@s ata a finalización da asemblea. Pero no punto seguinte, que era a renovación da xunta rectora, intenta meter a unha nova alta (Marisa de Amor), sen conseguilo, porque se uns/unhas son baixa á finalización da asemblea, @s outr@s non son alta ata esa finalización.
Despois de moito debate, chegouse a consenso: no que se elixiron sete persoas para formar a xunta rectora e…. OOOOHHHHH SORPRESA!!!! Daniel non saíu presidente e o novo presidente é Manuel do Pacio.
Así deixamos por hoxe  este artigo, informándolles que iremos desglosando aquelas puntos que se trataron na asemblea e que consideramos que son moi importantes para dar a coñecer.jueves, 19 de junio de 2014

Poden devolverse os montes de man común aos propietarios?

Esta semana pasada sorprendeunos ver un edicto nos bares do pobo onde se podía ler o seguinte:
"A LOS PROPIETARIOS DE FINCAS DENTRO DEL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE TRABADA-MONTE PICATO
Invitamos a todos aquellos que son propietarios de fincas dentro de la superficie del monte de Trabada-Monte Picato, clasificado como vecinal en mano común, a compartir la información que un letrado nos expondrá sobre las distintas opciones para reclamar nuestros legítimos derechos de propiedad.
Sería muy importante que se traigan los títulos que se tengan en su poder y cualquier escritura de adquisición o transmisión, cuanto más antiguas mejor, para consultar y valorar su interés.
A partir de esa reunión se tomará la decisión o no de efectuar la reclamación de todos aquellos que lo consideren oportuno.
NOTA: La reunión tendrá lugar el viernes 13 de junio de 2014 a las 18.00 horas en el local social de Maderas Villapol en la Rúa Cementerio s/n.
Hnos. Villapol Valea"

E ben, agora de repente os Lagaróns están interesados en que o monte volte a man de propietari@s, e nós, cos debidos respetos imos refrescar a memoria de tod@s @s que nos seguides cun artigo que responde a estes irmáns:

Imos comentar a resolución do 22 de setembro de 1986 do Xurado Provincial de montes veciñais en man común, denominado "Picato", e demais exposicións e leis específicas para os mesmos, sobre aproveitamento e titularidade deles.
A primeira das resolucións adoptada por dito xurado provincial tramitouse observando tódolos requisitos legais, entre eles, a aportación da certificación da Administración Forestal, sinalando que no monte referido figura incluído no catálogo dos de utilidade pública desta provincia, e que outra do concello de Trabada, na que se fai constar que o monte mencionado, figura consorciado coa Administración forestal, e informando igualmente que o edicto, estivo exposto ao público no taboleiro de anuncios do concello por espazo de 15 días; que no referido expediente se presentaron escritos formulados por María Santos Maseda, Josefa Maseda Fernández, Carmen Rocha; José Valle Rey, Delfina Estua Martínez, Amadeo Fernández Novo, Eladio Barrera Fernández (hijo de Ramón Barrera Villarino), rectificándose nos escritos de reclamación e documentais aportados; Daniel Villapol Valea, José Otero Debén, Jesús Amor Ponlla, Ramón López Amor y otros, Ramón Rodríguez Amor, Segismundo Loureiro Fernández e tres máis, que o fan en tempo e forma, nos que a súa síntese se opoñen á clasificación de veciñal en man común e se lles recoñece a título particular as fincas das que din ser os seus lexítimos propietarios.
Segundo a certificación da xefatura da producción forestal, os aproveitamentos realizados no monte de Trabada a partires do Consorcio subscrito co concello a través da Deputación Provincial baixo a denominación de "Monte Picato", no expediente de Trabada, ata os nosos días, ven sendo de leña, esquilmos e pastos de forma indivisa e mancomunada polos veciños da parroquia de Trabada, e que os aproveitamentos madeirables procedentes de cortas realizadas no citado monte, foron entregadas ao concello, de conformidade co establecido nas bases do consorcio.
A lei do 10 de outubro de 1989, de montes veciñais en man común establece que os montes veciñais en man común, con independencia da súa orixe, son de natureza privada e colectiva, correspondendo a súa titularidade e aproveitamento ao conxunto dos veciños que a integran en cada momento, e que a comunidade veciñal propietaria dun monte veciñal en man común terá plena capacidade xurídica para o cumprimento dos seus fins e a defensa dos seus dereitos sobre o monte e os seus aproveitamentos . Pese a isto, o concello seguiu a facerse cargo dos ingresos por cortas ata o ano 2000, que o tomou a comunidade.
A resolución citada do xurado provincial, no expoñente referido, clasificou como veciñal en man común o monte referido, cunha superficie de 446 hectáreas, e pertencente aos veciños da parroquia de Trabada, ordenando emítese certificación da resolución firme deste xurado ao Rexistro da Propiedade, para a inscrición do monte a nome da comunidade propietaria do mesmo.
A resolución non foi impugnada, declarándose firme; é dicir, a personación non recurriron a mesma.
Os veciños dos lugares de Mozandeo, Cima de Vila, Villapercide e Cabana. Tamén se personaron en el expediente referido, manifestando que son propietarios de un monte incluído dentro do perímetro do consorcio denominado "Picato", e que desexan que dito monte sexa clasificado como en man común da propiedade dos mesmos. Non aportaron títulos, e quedou como monte veciñal de man común tampouco recorreron o acordo do xurado.
A actual lei de montes do 23 de xullo de 2012, no seu artigo 89 di que os montes de titularidade dunha entidade local, rexeranse pola súa lexislación específica, neste caso é a Lei de montes veciñais do 10 de outubro de 1989; e a primeira citada do 2012 na súa disposición cuarta, modifica o artigo 25, da do 1989, e tamén o artigo 125 da de 2012, en parte modifica o artigo 23 da de 1989, ao establecer que o 40% de todos os ingresos dos montes veciñais en man común, son para mellorar a protección forestal do monte. En todo caso os estatutos da comunidade veciñal, poderán fixar unha cota de revestimentos superior. Os ingresos sobrantes, apartado d) de dito artigo en repartición total ou parcial en partes iguais entre todos os comuneiros.
A resolución do xurado de montes veciñais en man común, produciuse fai 26 anos, sen ser recorrida, pese a estar personado en dito expediente o experto Daniel Villapol.
E na década dos anos 40 o monte mencionado xa figuraba incluído no catálogo de utilidade pública pola Administración forestal da nosa provincia.

jueves, 12 de junio de 2014

A honestidade das empresas

Normalmente as empresas teñen un decálogo de normas que cumprir, que moitas veces vai da man da honestidade dos seus directivos. A maioría deles inclúen normas ligadas á propiedade dos seus produtos, que se son tanxibles, moitas veces están asociados a patentes.

No caso das ideas é máis complicado o tema porque non hai un rexistro onde poder inscribir esas ideas, e sempre existe a dúbida de se a dúas persoas ao mesmo tempo se lles pode ocorrer unha mesma idea.

Partindo disto, podemos dicir que aínda que unha idea arranque dunha persoa, se esa persoa está vinculada a unha empresa, ten que diferenciar moi ben se o que está a traballar o está a facer como empresa ou como particular. E por suposto, unha vez que pon un proxecto en marcha a nivel particular, non debera usalo como empresa para o seu propio interés na explotación da súa empresa como negocio, ¿non?

Esta presentación que compartimos aquí non é ningún segredo. Hoxe en día na rede está todo... O que non temos claro é como é posible que unha empresa privada, inclúa na súa presentación un traballo que non xestionaron como empresa. ¿Onde está a honestidade dos seus directivos? ¿Ten permisos firmados por parte das empresas xestoras reais das concentracións en Trabada para a súa explotación como parte do seu negocio? ¿Os propietarios estamos informados de que se está a utilizar a nosa propiedade como ferramenta de venda dunha empresa privada?

A presentación é longa, só imos compartir unhas cantas páxinas, se alguén ten interés en coñecer a presentación completa, xa sabe onde localizarnos: estapasandoentrabada@gmail.com

E si... nós tampouco estamos a ser honestos, compartimos algo que non é da nosa propiedade para denunciar unha situación, témolo claro. Pero como di a lei... a miña liberdade empeza onde acaba a liberdade de quen teño enfrente. Se esta empresa é libre para usar algo que non é da súa propiedade para o seu ben, nós poderemos ser libres para denuncialo publicamente, ¿ou non?E por certo, por se alguén ten dúbidas, honesto é:
1. adj. Decente o decoroso.
2. adj. Recatado, pudoroso.
3. adj. Razonable, justo.
4. adj. Probo, recto, honrado.

jueves, 5 de junio de 2014

A DEMANDA ENTRE COMUNEIR@S

O pasado día 9 de maio uns/unhas comuneir@s recibiron una cédula de citación do Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número un de Mondoñedo para un xuízo de faltas, onde o delito/falta son DESÓRDENES PÚBLICOS COACCIONES. O denunciante/querelante é a “COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMÚN TRABADA” contra “José Neira Blanco, Rogelia Rocha Pividal, Mª Teresa Teijo Miranda, Héctor López Fernández, Jesús Aenlle Gómez, Paz Seivane Gutiérrez e Luis Chao López”.
Deste xeito resulta que uns 100 comuneir@s denuncian a outr@s 7 e como quen di, eles se denuncian a si mesmos, isto se tomamos os datos da última asemblea celebrada no 2011, na cal aparecen 107 persoas  pertencentes a esta comunidade de montes. Así é, que queridos veciñ@s comuneir@s, están vostedes denunciando aos seus iguais. Ben, e se empregásemos termos xurídicos, dicirlles que isto é unha querela criminal.
Nesta querela presentada a relación dos feitos é a seguinte:
-O 29 de xullo de 2012 ten lugar a asemblea xeral á que asisten 58 comuneir@s, o presidente da comunidade abre a sesión e presuntamente os querelados comezaron a “alborotar”…   Este “alboroto” xorde a consecuencia de que o sr. Presidente deixa entrar na asemblea a un técnico, o cal non pertence á comunidade e polo tanto, se só poden entrar @s que figuran na lista, como é que está el alí? Resulta que uns son máis guap@s ca outr@s e por iso se lles permite a entrada?
Aquí é o momento no que un alcalde lle di ao outro, que chame á Garda Civil, pero o que figura nos papeis como alcalde de Trabada di que haberá que cancelar a reunión e para a próxima asemblea ter en previo aviso á Garda Civil, e pide cordura (o que vén a ser: aceptar o que diga o sr. Daniel).
Ao final dita asemblea suspéndese a causa de “los gritos, alborotos, interrupciones en el uso de la palabra e insultos por parte de los querellados”.
-O 23 de setembro de 2012 lévase a cabo outra asemblea xeral á que asisten 68 comuneir@s, que comeza de novo co “alboroto” dos querelados.
 Unha parte dos comuneir@s asisten cun avogado á dita reunión, pois  se Daniel ten un técnico para asesorarse, por que @s demais non poden levar unha persoa experta con eles para que @s asesore? Entra o avogado e o presidente pídelle que abandone o local, cousa que el está disposto a facer, se non fora porque 26 comuneir@s lle impiden a saída e é neste intre  cando a Garda Civil, que xa estaba alí desde primeiriña hora da mañá, fai acto de presenza. Estes identifican tanto ao avogado coma ás persoas que lle impiden a saída e saen do salón de actos da aula de cultura. Porque segundo reflexa o atestado”por parte de la patrulla se le informa que es un asunto interno de la asamblea, que como máxime se identificaría a dicho asistente hará constancia en Acta y que no se iba a expulsar a nadie que no causase un desorden público u otro ilícito penal”.
Aquí se demostra que a Garda Civil non viu os desordes públicos dos que fala a denuncia.
Unha vez abandonan a sala o avogado e a garda civil continúase coa asemblea e procédense a votar a orde do día e a aprobación da acta anterior, pero de novo suspéndese a asemblea. Motivos para iso: o presidente non respecta os estatutos, aparte de que o técnico non abandona a sala, aparece unha nova secretaria nomeada a dedo pola Xunta Reitora, que debería ser quen redactase a acta, a cal aparece sen firma, pero posteriormente no Xulgado declara Alejandro Mañón que é el quen a redacta. Estes son os misterios da vida!
-O 1 de setembro de 2013 faise un novo intento de asemblea, a cal non se chega a celebrar porque o presidente non deixa acceder aos cinco comuneiros que por sentenza deberían ser partícipes desta. Ao final entran e o presidente decidiu non celebrala asemblea porque esas persoas non eran comuneiras e entraran en contra da súa vontade.
Así é como culpa aos querelados das non celebracións das asembleas. Se as cousas as levase segundo a lei, saiban vostedes que se houbesen celebrado todas e cada unha delas.
Pero a este presidente apóiano as súas testemuñas, que din o seguinte:
José Fernández Barcia  (Pepe de Rosende) di que había moito alboroto nas asembleas, que uns dicían dunha maneira e outros doutra e impediron que o presidente levara a cabo a asemblea. “Que los más alborotadores fueron los relacionados, que insultos oyó pero no sabe de quien, que amenazas no oyó ninguna, que básicamente impidieron la celebración porque no están de acuerdo como se lleva la asamblea ni con la gente de la asamblea, que fueron nombrados a dedo”.
Francisco Villarino Souto (Paco de Perico) di o seguinte: “Que el alboroto era hasta tal punto que al presidente no se le escuchaba, que había insultos no sabe de quien, le llamaban tonto, bobo, que no sabe quién dijo eso. Que todos alborotaban. Que no se pudo llegar a resolver ni siquiera el primer punto. Que el alboroto no sabe porque era, sería porque el presidente quería poner las cuentas y no hacían caso y no estaban de acuerdo, que siempre las reuniones fueron igual más o menos”.
Alejandro Maañón Álvarez di: “Que el motivo del follón de la de 29/7 es que no dejan seguir el orden del día al presidente, empiezan a interrumpir e incluso a insultar al presidente. Que básicamente fueron esas personas que se indican en la querella, que cree que en general fueron todos los que insultaron, que sabe que hay unas actas, que sabe que Héctor estuvo gritando y en una reunión mandó entrar a gente que no era comunero y el declarante le dijo que no gritara y Héctor se le encaró un poco.
Que el resto de la gente grita, algunos insultan, que cuando el presidente pretende hablar le rebaten con cosas que no se relacionan con los temas a tratar, que también había un abogado Tejeda Lorenzo en la de septiembre de 2012 y fue cuando se llamó a la Guardia Civil, que el abogado quería salir de la reunión y esa gente no le dejaba se le ponían delante”.
E engade “que las actas que se aportaron fue el redactor, el declarante”. É dicir, que as actas que se achegan coa denuncia foron redactadas por el  non polo secretario, a pregunta é: para que entón a xunta reitora nomea a dedo a unha secretaria?.

Tamén foi a Garda Civil a declarar, os cales din que non viron nada fóra do normal e “que estuvieron presentes desde el principio pero fuera. Que se escuchaba desde fuera voces y follón, lo típico de no estaban de acuerdo, y no sabe si se permitía celebrar la reunión. Esas personas no estaban alteradas y no se opusieron a ser identificadas”.
Así é que estas testemuñas oíron berros, insultos pero non saben de quen, pero o presidente si o sabe e con isto vai a Mondoñedo.... Unha denuncia que parece mais ben algo persoal que unha decisión dunha comunidade. 
E aquí lles deixamos esa información tan solicitada por algún de vostedes, para que poidan opinar e saiban de que vai o tema.