Premios 20Blogs

jueves, 21 de julio de 2016

A FISCALÍA INVESTIGARÁ OS MONTES VECIÑAIS DE TRABADA? ESPEREMOS QUE SI...

A 30 de novembro de 2015, Lucía Belver Quiroga, secretaria do Xurado Provincial de Montes veciñais en Man Común certifica, de oficio, que o monte veciñal de Trabada ten unha superficie de 383,35 hectáreas, “devolvéndolle” así uns terreos (a Velosiña) que segundo Don Dani, son del e doutr@s propietari@s... Ata que punto podemos crer as verbas do todopoderoso D. Dani?


Moi interesante é o artigo que se publicou o domingo 10 de xullo de 2016 no xornal”El Progreso de Lugo”, co titular “LA FISCALÍA INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DEL MONTE EN MANO COMÚN”.


Comezaba o artigo con que o monte en Lugo está que arde e non precisamente polos incendios, senón pola polémica xerada en torno á situación dos montes en man común que provocou que a Fiscalía tome cartas no asunto e abrise dilixencias previas.  Entre as ilegalidades están: “el incumplimiento sistemático del régimen sobre la ciesión de los aprovechamientos forestales, que supone un reparto fáctico del monte, la apropiación por particulares de los terrenos y la declaración ilegal por particulares de terrenos en montes vecinales para el cobro de ayudas agrarias”… En Trabada seica pasou algo desto último…

E dirán vostedes, a que vén todo isto? Por que se inicia o artigo falando dunha señora que "regala" terreo a unha comunidade e despois se fai referencia a un artigo da prensa?

Pois a que Lucía Belver ,que é a que certifica esa devolución de monte, algo debe saber, pois é unha das que aporta información para este artigo…. Así que algo debeu de atopar de anormal, para que de oficio, lle dean máis terreo a unha comunidade sen que esta o solicitara.

Continúa o artigo falando dos conflitos que xerou todo este destape de malos usos e abusos, pois negáronse permisos de tala, etc. e a xente está rebotada.

Continúa dicindo que a clave do asunto está en comprender a natureza mesma dos montes en man común, que é INDIVISIBLE, INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE., o que significa que A DIVISIÓN NON É LEGAL NUNCA , AÍNDA QUE FOSE ACORDADA DE FAI DÉCADAS OU INCLUSO ARRASTRE TÍTULOS DE PROPIEDADE OU SE TRANSMITISE POR HERDANZA. Deixa claro que é comuneir@ @ que ten casa aberta e con fume nese lugar (e Don Dani non coñeceu no seu momento aos que tiñan casa aberta). Di tamén que son comuneir@s as persoas que residen como mínimo dez meses ao ano, que se marcha do lugar deixa de ter dereito, pero toda persoa que chegue a vivir alí, adquire o dereito.

Detectouse tamén que pola desprotección e falta de atención d@s encargad@s de mantelo monte en man común, se perderan moitas hectáreas, e dos 2 millóns que había clasificadas no século XIX, apenas haxa 600.000….Frase de Lucía Belver: “ Comenzaron los acotamientos y la mayor parte pasó a propietarios particulares. Estos intentaron posteriormente generar escrituras, como eran los propios comuneros los más interesados en ese reparto, no se denunciaba o no se acudían a los procedimientos judiciales “.
E preguntámonos nós: estará neste caso Don Dani?


As solucións que se barallan son : que as asembleas das comunidades recoñezan que esas persoas son plantadoras de boa fe, e estes acepten indemnizar a comunidade, asumindo todos que esa indemnización debe ser para toda a comunidade e que o 40% sexa revertido no propio monte.

O que queda claro é que está en xogo a subsistencia do mundo rural.

Tamén di Lucía que os xulgados son fábricas de escrituras públicas e que se inician procedementos para pedir a desclasificación das fincas, nos que non se personan nin os comuneir@s nin a Fiscalía, co cal, ao non haber oposición o xulgado falla a favor da parte actora. O problema chega cando si se recorren esas sentenzas e chegan ao TSXG ou ao Tribunal Supremo, que EN TÓDOLOS CASOS DÁ A RAZÓN ÁS COMUNIDADES DE MONTES E ANULAN OS TÍTULOS DE PROPIEDADE.

Como sempre, poden buscar o artigo e lelo e como non, dar a súa opinión.

O caso é, que se alguén revisa datos e de oficio devolve terreos, por algo será… e aínda que haxa convenios, poderes e demais polo medio, igual non son de todo legais… e sempre hai quen revolva na merda ata que encontren o foco de onde saíu tanta merda.


Esperemos que a comunidade de Trabada sexa unha das investigadas, porque durante moitos anos houbo unha gran ditadura!!!

jueves, 7 de julio de 2016

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DO 3 DE XULLO

O pasado domingo 3 de xullo tivo lugar unha Asemblea Xeral Extraordinaria coa seguinte orde do día:
1. Lectura das contas e aprobación se procede
2. Previsións de traballos a realizar para o próximo ano
3. Autorización para poder solicitar axudas ou subvencións para realizalos traballos
4. Discusión e ratificación de altas e baixas de comuneir@s
5. Elixir un novo membro para a Xunta Reitora. Elección de cargos.
6. Monte da Velosiña
7. Rogos e preguntas

Non sabemos moi ben por onde comezar, porque realmente aquí hai unha morea de cuestións no aire e que non se clarificaron á hora de convocar esta extraordinaria.

O verdadeiro motivo desta reunión, e que debería de ser o primeiro punto na orde do día, foi a dimisión do anterior presidente a día 15 de maio e a necesidade de que unha persoa se puxese á fronte dese cargo. Algo que nas cartas que se enviaron non se fixo constar.

Non se fixo lectura da acta da asemblea ordinaria para a súa aprobación, así que é un tema pendente. Fíxose unha previsión de traballos para o próximo ano, pero non se tocou nada da previsión dos acordados na asemblea anterior, de se se realizou algún ou están todos no aire.... porque de pouco serve aprobar se despois non se levan a cabo ou non se dá conta deles.

Sobre o punto tres, mellor nin falar, non cremos que ninguén se opoña a que se soliciten axudas e subvencións se realmente desexamos obter un beneficio dese monte... sona a facer un recheo nunha orde do día un pouco "precaria".

As altas e baixas, eran evidentes... Algo que xa debería estar regulado doutra forma...

E como non, saltouse a orde do día, iso si, con toda a asemblea dacordo... e procedeuse a falar do Monte da Velosiña... que aí lles doe a algúns... e son vogais da comunidade e presentan escritos "en contra da comunidade". Imos explicar a situación para que todos vostedes a entendan, resulta que a comunidade tiña unha extensión no ano 86 e que se modificou non sabemos moi ben por que, aínda que supoñemos que por enredos de D. Dani, e se reduciu. Pois nada, agora o Xurado Provincial revisando de oficio as extensións da comunidade, resulta que lle devolve ese terreo que non seu momento se lle quitou e claro, @s supost@s propietari@s non están de acordo. Resulta paradóxico que o sr. Dani sexa o primeiro que asina un documento dirixido a un presidente dunha comunidade que sabe de sobra que non hai, e no que veñen a pedir en resume que a comunidade se achande e roa co que el di. Pero para máis inri, resulta que agora ao excelentísimo ex-presidente primeiro da comunidade lle doe gastar os cartos en avogados e foi un dos argumentos que empregou para que baixase os pantalóns a comunidade e dixeran amén ao que el di. Se a Xunta lle dá un terreo sen pedilo a unha comunidade, será porque hai algo que non está ben feito, así que, que se entenda D. Dani co Xurado Provincial e senón que vaia a onde considere oportuno.

Continuouse coa orde do día para esa elección dun novo membro para a Xunta Reotora... Sabemos de certo que Manuel xa puxera varias veces sobreaviso ao exsecretario coa súa marcha pero que non se lle tomou en serio ata que a presentou por escrito... co cal de sorpresa sorpresa, á xunta reitora non a colleu.
Viuse perfectamente que non hai persoal voluntario para traballar e meterse nunha directiva dunha comunidade... É moi fácil que @s demáis traballen e obter beneficios cruzados de brazos. A única voluntaria foi Lucía e un pouco por non deixar o posto vacante... Houbo debate de como se facía a votación, se só para o cargo de presidente/a, se se renovaban tódolos cargos... E chegouse a un acordo, que era votación para tódolos cargos e as votacións quedaron así:

Presidenta: Lucía con 43 votos
Secretaria: Teresa con 39 votos
Tesoureiro: José Ramón con 12 votos
Vogais: Neira con 10 votos, Anabel e Daniel con 5 votos cada un e Nuria con 4.

Así é que agora contamos cunha nova xunta que esperemos levante esta comunidade e faga por ela con honradez... Sabemos que ten un traballo inmenso, pois despois dos anos de chanchullos chegaron dous anos de calma pero que finalizaron dunha forma pouco axeitada e decepcionou a moita xente. Moito ánimo e moita axuda ides a precisar, pero sabemos que ganas tendes de sobra.
E bueno, esperemos que lles pasara a dor de barriga coa que remataron o domingo algunhas!!